icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
از صدای شکستن
مریم طباطبایی - نمایشگاه فردی

24 آذر تا 8 دى 1402

از صدای شکستن

نمایش آثار مریم طباطبایی با عنوان «از صدای شکستن» از 24 آذر تا 8 دی در گالری نیان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Maryam Tabatabaee, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

مریم طباطبایی

100 × 280سانتی‌متر

Maryam Tabatabaee, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

مریم طباطبایی

100 × 280سانتی‌متر

Maryam Tabatabaee, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

مریم طباطبایی

49 × 69سانتی‌متر

Maryam Tabatabaee, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

مریم طباطبایی

105 × 150سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop