پیشنهاد می‌شود

در جریان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه تابستانه

گالری ماه ، تهران
11 مرداد تا 26 شهريور 1398
30 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خانم و آقای هنرمند

گالری فرمانفرما ، تهران
25 مرداد تا 15 شهريور 1398
19 روز تا پایان

الیکا هدایت نان و سیرک

دستان +2 ، تهران
25 مرداد تا 22 شهريور 1398
26 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه مجموعه تابستانه

گالری اعتماد ، تهران
18 مرداد تا 19 شهريور 1398
23 روز تا پایان

فریبا فرقدانی پنداری دیگر

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
28 تير تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

محمد صیاد اقلیم حیرانی

مرکز نبشی ، تهران
11 مرداد تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی امرداد

گالری افرند ، تهران
18 مرداد تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

محمد عباسی قایق

گالری هما ، تهران
25 مرداد تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چهارمین نمایشگاه آثار گروهی از هنرمندان خودآموخته

نگارخانه لاله ، تهران
25 مرداد تا 6 شهريور 1398
10 روز تا پایان

زیبا بروفر گسست

گالری ثالث ، تهران
25 مرداد تا 6 شهريور 1398
10 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی تخت روان

پروژه های آران ، تهران
18 مرداد تا 4 شهريور 1398
8 روز تا پایان

جاوید عندلیب اولین نقاش

گالری آس ، تهران
25 مرداد تا 4 شهريور 1398
8 روز تا پایان

حمیدرضا فتوحی حمین هوالی

گالری ساربان ، تهران
25 مرداد تا 4 شهريور 1398
8 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خارج از محدوده

آرتیبیشن ، تهران
25 مرداد تا 3 شهريور 1398
7 روز تا پایان

گلناز حسینی منظر

گالری امکان ، تهران
18 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

علی رضوی اشکال دینامیک

گالری زیرزمین دستان ، تهران
18 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

نیوشا نیوژپور ماهی‌ها در باغ

پردیس ، تهران
18 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس خیال

صبا ، تهران
2 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه دو نفره استعداد ای. جی

گالری اِی‌جی ، تهران
25 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری آیریک ، تهران
25 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی 100 اثر 100 هنرمند

گالری گلستان ، تهران
11 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

امیر رهساز ساسپیریا

گالری شیرین ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

الهام خاکپاش شبه مجسمه

گالری شیرین ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایش سه نفره‌ی آثار

گالری محسن ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دیو

گالری سایه ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

چکامه تارنما شادوف

نگارخانه شیث ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس

نگارخانه انتظامی ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس

گالری احسان ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی آدم-گیاه

گالری آزاد ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

سیاوش جعفری پرسه

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دومین نمایشگاه گروه هنری توما

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

اسماعیل خلج سایه

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه مجسمه

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نازیلا مقدم نمایشگاه طراحی

گالری هور ، تهران
11 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

ابـراهیـم حسن زاده شهر گناه (بازار مکاره)

گالری ویستا ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

گلرخ بخشی پهنه‌‌ای از رنگ

گالرى خطِ سفيد ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

علی خاتم‌ساز سه - صفر

گالری سلوک ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نقش خود

گالری سرزمین هنر ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه سه نفره

گالری اردیبهشت ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نسخه‌های محدود -۱

پروژه‌های 009821 ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

تهران، آخر هفته، گالری‌گردی

نمایشگاه گروهی نمایشگاه گروهی

گالری نگر
1 شهريور تا 6 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی اُبژه

فرهنگسرای نیاوران
1 شهريور تا 8 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

مریم صباغ‌پور روزی که من خرگوش بودم

گالری اُ
1 شهريور تا 12 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی حقیقت محتمل

گالری ویستا
1 شهريور تا 15 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

نمایشگاه‌های پیشِ‌ رو

نمایشگاه گروهی حقیقت محتمل

گالری ویستا ، تهران
1 شهريور تا 15 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه گروهی

گالری نگر ، تهران
1 شهريور تا 6 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی اُبژه

فرهنگسرای نیاوران ، تهران
1 شهريور تا 8 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

مریم صباغ‌پور روزی که من خرگوش بودم

گالری اُ ، تهران
1 شهريور تا 12 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

ایمان افسریان نمایشگاهی درباره‌ی غبار، سایه، شیشه، آب

گالری اثر ، تهران
29 شهريور تا 26 مهر 1398
33 روز تا گشایش

آخرین فرصت

گلرخ بخشی پهنه‌‌ای از رنگ

گالرى خطِ سفيد ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نازیلا مقدم نمایشگاه طراحی

گالری هور ، تهران
11 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

ابـراهیـم حسن زاده شهر گناه (بازار مکاره)

گالری ویستا ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

علی خاتم‌ساز سه - صفر

گالری سلوک ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نقش خود

گالری سرزمین هنر ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه سه نفره

گالری اردیبهشت ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نسخه‌های محدود -۱

پروژه‌های 009821 ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

سیاوش جعفری پرسه

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دومین نمایشگاه گروه هنری توما

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

اسماعیل خلج سایه

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه مجسمه

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی 100 اثر 100 هنرمند

گالری گلستان ، تهران
11 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

امیر رهساز ساسپیریا

گالری شیرین ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

الهام خاکپاش شبه مجسمه

گالری شیرین ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایش سه نفره‌ی آثار

گالری محسن ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دیو

گالری سایه ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

چکامه تارنما شادوف

نگارخانه شیث ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس

نگارخانه انتظامی ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس

گالری احسان ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی آدم-گیاه

گالری آزاد ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس خیال

صبا ، تهران
2 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه دو نفره استعداد ای. جی

گالری اِی‌جی ، تهران
25 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری آیریک ، تهران
25 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

گلناز حسینی منظر

گالری امکان ، تهران
18 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

علی رضوی اشکال دینامیک

گالری زیرزمین دستان ، تهران
18 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

نیوشا نیوژپور ماهی‌ها در باغ

پردیس ، تهران
18 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

تهران

نمایشگاه گروهی حقیقت محتمل

گالری ویستا ، تهران
1 شهريور تا 15 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه گروهی

گالری نگر ، تهران
1 شهريور تا 6 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی اُبژه

فرهنگسرای نیاوران ، تهران
1 شهريور تا 8 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

مریم صباغ‌پور روزی که من خرگوش بودم

گالری اُ ، تهران
1 شهريور تا 12 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

ایمان افسریان نمایشگاهی درباره‌ی غبار، سایه، شیشه، آب

گالری اثر ، تهران
29 شهريور تا 26 مهر 1398
33 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه تابستانه

گالری ماه ، تهران
11 مرداد تا 26 شهريور 1398
30 روز تا پایان

الیکا هدایت نان و سیرک

دستان +2 ، تهران
25 مرداد تا 22 شهريور 1398
26 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه مجموعه تابستانه

گالری اعتماد ، تهران
18 مرداد تا 19 شهريور 1398
23 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خانم و آقای هنرمند

گالری فرمانفرما ، تهران
25 مرداد تا 15 شهريور 1398
19 روز تا پایان

محمد عباسی قایق

گالری هما ، تهران
25 مرداد تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی امرداد

گالری افرند ، تهران
18 مرداد تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

محمد صیاد اقلیم حیرانی

مرکز نبشی ، تهران
11 مرداد تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

فریبا فرقدانی پنداری دیگر

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
28 تير تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چهارمین نمایشگاه آثار گروهی از هنرمندان خودآموخته

نگارخانه لاله ، تهران
25 مرداد تا 6 شهريور 1398
10 روز تا پایان

زیبا بروفر گسست

گالری ثالث ، تهران
25 مرداد تا 6 شهريور 1398
10 روز تا پایان

جاوید عندلیب اولین نقاش

گالری آس ، تهران
25 مرداد تا 4 شهريور 1398
8 روز تا پایان

حمیدرضا فتوحی حمین هوالی

گالری ساربان ، تهران
25 مرداد تا 4 شهريور 1398
8 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی تخت روان

پروژه های آران ، تهران
18 مرداد تا 4 شهريور 1398
8 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خارج از محدوده

آرتیبیشن ، تهران
25 مرداد تا 3 شهريور 1398
7 روز تا پایان

گلناز حسینی منظر

گالری امکان ، تهران
18 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

علی رضوی اشکال دینامیک

گالری زیرزمین دستان ، تهران
18 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

نیوشا نیوژپور ماهی‌ها در باغ

پردیس ، تهران
18 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه دو نفره استعداد ای. جی

گالری اِی‌جی ، تهران
25 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری آیریک ، تهران
25 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس خیال

صبا ، تهران
2 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

چکامه تارنما شادوف

نگارخانه شیث ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس

نگارخانه انتظامی ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس

گالری احسان ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی آدم-گیاه

گالری آزاد ، تهران
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

امیر رهساز ساسپیریا

گالری شیرین ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

الهام خاکپاش شبه مجسمه

گالری شیرین ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایش سه نفره‌ی آثار

گالری محسن ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دیو

گالری سایه ، تهران
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی 100 اثر 100 هنرمند

گالری گلستان ، تهران
11 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

سیاوش جعفری پرسه

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دومین نمایشگاه گروه هنری توما

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

اسماعیل خلج سایه

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه مجسمه

خانه هنرمندان ایران ، تهران
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

ابـراهیـم حسن زاده شهر گناه (بازار مکاره)

گالری ویستا ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

گلرخ بخشی پهنه‌‌ای از رنگ

گالرى خطِ سفيد ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

علی خاتم‌ساز سه - صفر

گالری سلوک ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نقش خود

گالری سرزمین هنر ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه سه نفره

گالری اردیبهشت ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نسخه‌های محدود -۱

پروژه‌های 009821 ، تهران
18 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نازیلا مقدم نمایشگاه طراحی

گالری هور ، تهران
11 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

دیگر شهرها

ژان پیر بریگودیو پیدایش

موزه‌ی هنرهای معاصر اصفهان ، اصفهان
17 مرداد تا 15 شهريور 1398
19 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دوران

گالری کینو ، اهواز
28 مرداد تا 6 شهريور 1398
1 روز تا گشایش

سینا بزرگوار اوهام

نگارخانه روند ، مشهد
1 شهريور تا 11 شهريور 1398
5 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی انسان سال باد

گالری زی ، شیراز
25 مرداد تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

مسلم خضری هم‌چنان دوره می‌کنیم

گالری سرادی پور ، ماهشهر
10 مرداد تا 7 شهريور 1398
11 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایش و فروش آثار نقاشی

گالری دیدار ، اصفهان
25 مرداد تا 6 شهريور 1398
10 روز تا پایان

آیدا روزبیانی میان‌گاه

فضای هنری پیرسوک ، شیراز
25 مرداد تا 5 شهريور 1398
9 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چهارسو

گالری هان ، شیراز
24 مرداد تا 4 شهريور 1398
8 روز تا پایان

فرح اصولی مه و خورشید

نگارخانه سروناز ، شیراز
25 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی شش نگاه

گالری مرداد ، بندرعباس
18 مرداد تا 31 مرداد 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه مواد بازیافتی

ايوان سپيد ، کرج
25 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

حمیدرضا خسروانی ونی کالرز

گالری اکنون ، اصفهان
18 مرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

محمد اکبران فیگوراتیو فراواقعگرا

نارنج گالری ، شیراز
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی سلفپرتره

گالری نگرش ، اصفهان
18 مرداد تا 29 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی بی‌مرگی

گالری هفت آینه ، ساری
26 مرداد تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

علیرضا چلیپا نمایشی از آثار

گالری امروز ، اصفهان
28 تير تا 28 مرداد 1398
1 روز تا پایان

دیگر کشورها

شیرین نشاط دوباره به خورشید سلام خواهم گفت

موزه‌ی بِراد ، لس‌آنجلس
27 مهر تا 27 بهمن 1398
62 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی پلی میان تو و همه چیز

گالری هِینز ، کالیفرنیا
16 آبان تا 3 آذر 1398
81 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی مجیک آو پرشیا

گالری ساعتچی ، لندن
4 مهر تا 7 مهر 1398
39 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی رویاهای صورتی در سرزمینی بی‌نام

رویا خواجوی پراجکتس ، نیویورک
20 شهريور تا 2 مهر 1398
24 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی شرار تویی

پاراسول یونیت ، لندن
19 ارديبهشت تا 2 آذر 1398
97 روز تا پایان

کیت هرینگ کیت هرینگ

موزه‎ی مدرن تیت ، لندن
24 خرداد تا 19 آبان 1398
84 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دیفِیسمِنت: داستانِ ناگفته

موزه‌ی سالومون آر گوگنهایم ، نیویورک
31 خرداد تا 15 آبان 1398
80 روز تا پایان

لئوناردو دا وینچی ژِروم قدیس اثر لئوناردو دا وینچی

موزه‌ی متروپولیتن نیویورک (مِت) ، نیویورک
24 تير تا 14 مهر 1398
49 روز تا پایان

بَنکسی حالا بخند

موزه‌ی موکو ، آمستردام
10 مرداد تا 8 مهر 1398
43 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ایران معاصر

گالری شوله عبقری ، ماربلا
8 مرداد تا 8 مهر 1398
43 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ایران - شعرهای بصری

نمایشگاه عکاسی کِبِک ، کوبک
24 تير تا 8 مهر 1398
43 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی کارخانه‌ی خیالات

موزه‌ی تمدن‌های اروپایی و مدیترانه‌ای ، مارسی
28 تير تا 7 مهر 1398
42 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی در بابِ زمین: تصور، تکنولوژی و جهان طبیعی

موزه‌ی عکاسی فوم ، آمستردام
10 تير تا 31 شهريور 1398
35 روز تا پایان

نائیری باغرامیان نکته‌های ممتاز

گالری ماریان گودمن ، نیویورک
29 دى تا 31 شهريور 1398
35 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ما باز هستیم برای چیدمان

گالری ایزابل فن دن آیندِ ، دبی
25 ارديبهشت تا 25 شهريور 1398
29 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی شرار تویی

پاراسول یونیت ، لندن
1 خرداد تا 17 شهريور 1398
21 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی شاهزاده‌های شهر

پالاس دِ توکیو (مرکز هنری) ، پاریس
31 خرداد تا 17 شهريور 1398
21 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی حالت تبدیل

پروژه های استیلز آف پیس ، پسکارا
15 تير تا 10 شهريور 1398
14 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی در باب آسیب‌پذیری و شک

آکا ملبورن ، ملبورن
8 تير تا 10 شهريور 1398
14 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ایران، 1357 تا 1398

گالری کوته ، مارسی
23 خرداد تا 9 شهريور 1398
13 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه تابستانه

گالری شازار ، ناپل
25 تير تا 9 شهريور 1398
13 روز تا پایان

الناز جوانی جبر درونی

آگی شیکاگو ، شیکاگو
11 مرداد تا 9 شهريور 1398
13 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی شباهت‌ها

گالری هِینز ، کالیفرنیا
18 تير تا 9 شهريور 1398
13 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی سرگردانان: تاریخ‌شناسی ویدیویی

موزه‌ی ملی هنرهای مدرن و معاصر ، سئول
9 خرداد تا 8 شهريور 1398
12 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی لایفلاینز - نمایشگاه افسانه‌ها

موزه‌ی مَک وَل ، ویتری سور سن
10 فروردين تا 3 شهريور 1398
7 روز تا پایان

علی بنی صدر سرزمین‌های بیگانه

موزه گالری نوردبرابنتس ، سرتوخن‌بوس
17 فروردين تا 3 شهريور 1398
7 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی بلک‌اوت

مرکز یلتسین ، یکاترینبورگ
11 مرداد تا 3 شهريور 1398
7 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی به رنگ آب

گالری پدرامی ، انتوورپ
12 مرداد تا 1 شهريور 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی رویای شبی در اواسط تابستان

گالری ویتنی آمستردام ، نیویورک
31 خرداد تا 30 مرداد 1398
3 روز تا پایان

آرشیو