پیشنهاد می‌شود

در جریان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه تجسمی شهر

پردیس ملت ، تهران
26 تير تا 18 مرداد 1398
16 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انعکاس خیال

صبا ، تهران
2 مرداد تا 31 مرداد 1398
29 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی جایزه عکاسی مینیمالیسم

گالری راه ابریشم - پارک لاله ، تهران
28 تير تا 20 مرداد 1398
18 روز تا پایان

فریبا فرقدانی پنداری دیگر

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
28 تير تا 22 مرداد 1398
20 روز تا پایان

سیمین کرامتی پرده اول، پرده دوم: سپوکو، لبه‌ی ابر

گالری اعتماد ، تهران
14 تير تا 15 مرداد 1398
13 روز تا پایان

شاهین نوروزی فضای سبز

گالری اعتماد ، تهران
14 تير تا 15 مرداد 1398
13 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه سالانه‌ی خاک

گالری خاک ، تهران
28 تير تا 15 مرداد 1398
13 روز تا پایان

سینا چوپانی گناه

دستان +2 ، تهران
28 تير تا 11 مرداد 1398
9 روز تا پایان

طلوع ناصری جاده فرعی

گالری زیرزمین دستان ، تهران
28 تير تا 11 مرداد 1398
9 روز تا پایان

مهدی عربی اتفاقی

گالری نیان ، تهران
28 تير تا 11 مرداد 1398
9 روز تا پایان

علی آفرین‌زاد همزمانی

گالری نیان ، تهران
28 تير تا 11 مرداد 1398
9 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

نگارخانه لاله ، تهران
21 تير تا 8 مرداد 1398
6 روز تا پایان

ساله شریفی این سری عاشقانه باشه

گالری هما ، تهران
28 تير تا 8 مرداد 1398
6 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی تروما

گالری سلوک ، تهران
28 تير تا 8 مرداد 1398
6 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی قطعیت ساکن

نگارخانه شمیده ، تهران
28 تير تا 7 مرداد 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چند روزی در میان

مرکز نبشی ، تهران
31 خرداد تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نوزده پرتره و یک طبیعت بی‌جان

گالری امکان ، تهران
21 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

علی اعتبار تزلزل

گالری ویستا ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

پریسا فهامی زیرین و رویین

ویستا پلاس ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

مجموعه فرهنگی آزادی ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

سرور کیوان نمایشگاه نقاشی

گالری جاوید ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

علیرضا عزیزی خوابگردی

نگارخانه چهارده ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

علی پریزاد وحشی بافت

گالری شلمان ، تهران
28 تير تا 3 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری هفت ثمر ، تهران
14 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی فکتوری ۰۲

گالری محسن ، تهران
14 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

هما عبدالهی سپنج

گالری اُ ، تهران
21 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

ملاحت محب خواه نمایشگاه نقاشی

گالری شیرین ، تهران
21 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

ساغر حمزه‌لو میدازولام

گالری شیرین ، تهران
21 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

کاترین ملکی نظری مواجهه

گالری دنا ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

هادی اصغرزاده انسان معاصر

گالری شکوه ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

ساناز دزفولیان ذات پنهان

گالری آزاد ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

عباس خنجر نمایشگاه نقاشی

گالری گلستان ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی انسان معاصر 1

گالری نگر ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی تراژدی

نگار خانه یاسمین ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

الناز کاظم‌تاش هایکو

گالری ایده ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

مرضیه فخر دگردیسی

کاما گالری ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

تهران، آخر هفته، گالری‌گردی

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری نگر
4 مرداد تا 9 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی‌خط

گالری ایده
4 مرداد تا 10 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی عبور

گالری شکوه
4 مرداد تا 9 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه چاپ‌دستی

گالری تم
4 مرداد تا 14 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

احسان ارجمند در متن تن

گالری ساربان
4 مرداد تا 14 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

حامد مشمولی خروس خان

گالری سرزمین هنر
4 مرداد تا 14 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

امیرحسین شایگان نامرئی ها

گالری والی
4 مرداد تا 15 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

شیما فریدنی دوئت با پارتیتور رنگی

گالری شیرین
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی تکه‌ها

گالری سیحون
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی از تضاد تا هماهنگی

گالری اُ
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایش دونفره

گالری محسن
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی خود

گالری انگار
4 مرداد تا 17 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

حامد مصطفوی سفر به درون، کشف بُرون

گالری دیلمان
4 مرداد تا 25 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

شهروز صدر گل گاوزبان

گالری ایرانشهر
4 مرداد تا 25 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه‌های پیشِ‌ رو

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی‌خط

گالری ایده ، تهران
4 مرداد تا 10 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

احسان ارجمند در متن تن

گالری ساربان ، تهران
4 مرداد تا 14 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه چاپ‌دستی

گالری تم ، تهران
4 مرداد تا 14 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

شیما فریدنی دوئت با پارتیتور رنگی

گالری شیرین ، تهران
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی تکه‌ها

گالری سیحون ، تهران
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی عبور

گالری شکوه ، تهران
4 مرداد تا 9 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری نگر ، تهران
4 مرداد تا 9 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

امیرحسین شایگان نامرئی ها

گالری والی ، تهران
4 مرداد تا 15 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی خود

گالری انگار ، تهران
4 مرداد تا 17 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

حامد مصطفوی سفر به درون، کشف بُرون

گالری دیلمان ، تهران
4 مرداد تا 25 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی از تضاد تا هماهنگی

گالری اُ ، تهران
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایش دونفره

گالری محسن ، تهران
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

شهروز صدر گل گاوزبان

گالری ایرانشهر ، تهران
4 مرداد تا 25 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

حامد مشمولی خروس خان

گالری سرزمین هنر ، تهران
4 مرداد تا 14 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

آخرین فرصت

هما عبدالهی سپنج

گالری اُ ، تهران
21 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

ملاحت محب خواه نمایشگاه نقاشی

گالری شیرین ، تهران
21 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری هفت ثمر ، تهران
14 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

ساغر حمزه‌لو میدازولام

گالری شیرین ، تهران
21 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی فکتوری ۰۲

گالری محسن ، تهران
14 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

کاترین ملکی نظری مواجهه

گالری دنا ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

هادی اصغرزاده انسان معاصر

گالری شکوه ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

ساناز دزفولیان ذات پنهان

گالری آزاد ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

عباس خنجر نمایشگاه نقاشی

گالری گلستان ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی انسان معاصر 1

گالری نگر ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی تراژدی

نگار خانه یاسمین ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

الناز کاظم‌تاش هایکو

گالری ایده ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

مرضیه فخر دگردیسی

کاما گالری ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

علی پریزاد وحشی بافت

گالری شلمان ، تهران
28 تير تا 3 مرداد 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چند روزی در میان

مرکز نبشی ، تهران
31 خرداد تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نوزده پرتره و یک طبیعت بی‌جان

گالری امکان ، تهران
21 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

علی اعتبار تزلزل

گالری ویستا ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

پریسا فهامی زیرین و رویین

ویستا پلاس ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

مجموعه فرهنگی آزادی ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

سرور کیوان نمایشگاه نقاشی

گالری جاوید ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

علیرضا عزیزی خوابگردی

نگارخانه چهارده ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی قطعیت ساکن

نگارخانه شمیده ، تهران
28 تير تا 7 مرداد 1398
5 روز تا پایان

تهران

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی‌خط

گالری ایده ، تهران
4 مرداد تا 10 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

احسان ارجمند در متن تن

گالری ساربان ، تهران
4 مرداد تا 14 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه چاپ‌دستی

گالری تم ، تهران
4 مرداد تا 14 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

شیما فریدنی دوئت با پارتیتور رنگی

گالری شیرین ، تهران
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی تکه‌ها

گالری سیحون ، تهران
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی عبور

گالری شکوه ، تهران
4 مرداد تا 9 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری نگر ، تهران
4 مرداد تا 9 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

امیرحسین شایگان نامرئی ها

گالری والی ، تهران
4 مرداد تا 15 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی خود

گالری انگار ، تهران
4 مرداد تا 17 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

حامد مصطفوی سفر به درون، کشف بُرون

گالری دیلمان ، تهران
4 مرداد تا 25 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی از تضاد تا هماهنگی

گالری اُ ، تهران
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایش دونفره

گالری محسن ، تهران
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

شهروز صدر گل گاوزبان

گالری ایرانشهر ، تهران
4 مرداد تا 25 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

حامد مشمولی خروس خان

گالری سرزمین هنر ، تهران
4 مرداد تا 14 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی انعکاس خیال

صبا ، تهران
2 مرداد تا 31 مرداد 1398
29 روز تا پایان

فریبا فرقدانی پنداری دیگر

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
28 تير تا 22 مرداد 1398
20 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی جایزه عکاسی مینیمالیسم

گالری راه ابریشم - پارک لاله ، تهران
28 تير تا 20 مرداد 1398
18 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه تجسمی شهر

پردیس ملت ، تهران
26 تير تا 18 مرداد 1398
16 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه سالانه‌ی خاک

گالری خاک ، تهران
28 تير تا 15 مرداد 1398
13 روز تا پایان

سیمین کرامتی پرده اول، پرده دوم: سپوکو، لبه‌ی ابر

گالری اعتماد ، تهران
14 تير تا 15 مرداد 1398
13 روز تا پایان

شاهین نوروزی فضای سبز

گالری اعتماد ، تهران
14 تير تا 15 مرداد 1398
13 روز تا پایان

سینا چوپانی گناه

دستان +2 ، تهران
28 تير تا 11 مرداد 1398
9 روز تا پایان

طلوع ناصری جاده فرعی

گالری زیرزمین دستان ، تهران
28 تير تا 11 مرداد 1398
9 روز تا پایان

مهدی عربی اتفاقی

گالری نیان ، تهران
28 تير تا 11 مرداد 1398
9 روز تا پایان

علی آفرین‌زاد همزمانی

گالری نیان ، تهران
28 تير تا 11 مرداد 1398
9 روز تا پایان

ساله شریفی این سری عاشقانه باشه

گالری هما ، تهران
28 تير تا 8 مرداد 1398
6 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی تروما

گالری سلوک ، تهران
28 تير تا 8 مرداد 1398
6 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

نگارخانه لاله ، تهران
21 تير تا 8 مرداد 1398
6 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی قطعیت ساکن

نگارخانه شمیده ، تهران
28 تير تا 7 مرداد 1398
5 روز تا پایان

علی اعتبار تزلزل

گالری ویستا ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

پریسا فهامی زیرین و رویین

ویستا پلاس ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

مجموعه فرهنگی آزادی ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

سرور کیوان نمایشگاه نقاشی

گالری جاوید ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

علیرضا عزیزی خوابگردی

نگارخانه چهارده ، تهران
28 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نوزده پرتره و یک طبیعت بی‌جان

گالری امکان ، تهران
21 تير تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چند روزی در میان

مرکز نبشی ، تهران
31 خرداد تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

علی پریزاد وحشی بافت

گالری شلمان ، تهران
28 تير تا 3 مرداد 1398
1 روز تا پایان

کاترین ملکی نظری مواجهه

گالری دنا ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

هادی اصغرزاده انسان معاصر

گالری شکوه ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

ساناز دزفولیان ذات پنهان

گالری آزاد ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

عباس خنجر نمایشگاه نقاشی

گالری گلستان ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی انسان معاصر 1

گالری نگر ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی تراژدی

نگار خانه یاسمین ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

الناز کاظم‌تاش هایکو

گالری ایده ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

مرضیه فخر دگردیسی

کاما گالری ، تهران
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

هما عبدالهی سپنج

گالری اُ ، تهران
21 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

ملاحت محب خواه نمایشگاه نقاشی

گالری شیرین ، تهران
21 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

ساغر حمزه‌لو میدازولام

گالری شیرین ، تهران
21 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری هفت ثمر ، تهران
14 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی فکتوری ۰۲

گالری محسن ، تهران
14 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

دیگر شهرها

مریم علیها مانترا

ايوان سپيد ، کرج
4 مرداد تا 9 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی 445 کیلومتر

گالری اکنون ، اصفهان
4 مرداد تا 16 مرداد 1398
2 روز تا گشایش

علیرضا چلیپا نمایشی از آثار

گالری امروز ، اصفهان
28 تير تا 28 مرداد 1398
26 روز تا پایان

علی محبوبی صوفیانی تذکار

گالری گذار ، اصفهان
21 تير تا 11 مرداد 1398
9 روز تا پایان

ثنا عاطفی‌نیا نمایشگاه نقاشی

فضای هنری پیرسوک ، شیراز
28 تير تا 8 مرداد 1398
6 روز تا پایان

معصومه مهدی‌زاده روایت دست‌ها

نارنج گالری ، شیراز
21 تير تا 8 مرداد 1398
6 روز تا پایان

ابوالفضل همتی نیمه تاریکی

گالری کینو ، اهواز
28 تير تا 7 مرداد 1398
5 روز تا پایان

سیما شاهمرادی نارنج‌ها می‌رسند

گالری تام ، اصفهان
21 تير تا 7 مرداد 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی اَمُرداد

گالری 28 ، اهواز
30 تير تا 5 مرداد 1398
3 روز تا پایان

آرزو شیروانی زیره

گالری موتورخونه ، شیراز
2 مرداد تا 4 مرداد 1398
2 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی حوض نقاشی

ايوان سپيد ، کرج
29 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی قسمتی از همه چی

گالری برهان ، اصفهان
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی حالِ استمراری

گالری اکنون ، اصفهان
28 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

دیگر کشورها

نمایشگاه گروهی نو کامنت

گالری رپراج ، اورادئا
5 مرداد تا 25 مرداد 1398
3 روز تا گشایش

الناز جوانی جبر درونی

آگی شیکاگو ، شیکاگو
11 مرداد تا 9 شهريور 1398
9 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی شرار تویی

پاراسول یونیت ، لندن
19 ارديبهشت تا 2 آذر 1398
122 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی رویاهای صورتی در سرزمینی بی‌نام

رویا خواجوی پراجکتس ، نیویورک
20 شهريور تا 2 مهر 1398
49 روز تا گشایش

کیت هرینگ کیت هرینگ

موزه‎ی مدرن تیت ، لندن
24 خرداد تا 19 آبان 1398
109 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی کارخانه‌ی خیالات

موزه‌ی تمدن‌های اروپایی و مدیترانه‌ای ، مارسی
28 تير تا 7 مهر 1398
67 روز تا پایان

نائیری باغرامیان نکته‌های ممتاز

گالری ماریان گودمن ، نیویورک
29 دى تا 31 شهريور 1398
60 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی در بابِ زمین: تصور، تکنولوژی و جهان طبیعی

موزه‌ی عکاسی فوم ، آمستردام
10 تير تا 31 شهريور 1398
60 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ما باز هستیم برای چیدمان

گالری ایزابل فن دن آیندِ ، دبی
25 ارديبهشت تا 25 شهريور 1398
54 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی شرار تویی

پاراسول یونیت ، لندن
1 خرداد تا 17 شهريور 1398
46 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی شاهزاده‌های شهر

پالاس دِ توکیو (مرکز هنری) ، پاریس
31 خرداد تا 17 شهريور 1398
46 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی حالت تبدیل

پروژه های استیلز آف پیس ، پسکارا
15 تير تا 10 شهريور 1398
39 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه تابستانه

گالری شازار ، ناپل
25 تير تا 9 شهريور 1398
38 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی شباهت‌ها

گالری هِینز ، کالیفرنیا
18 تير تا 9 شهريور 1398
38 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ایران، 1357 تا 1398

گالری کوته ، مارسی
23 خرداد تا 9 شهريور 1398
38 روز تا پایان

علی بنی صدر سرزمین‌های بیگانه

موزه گالری نوردبرابنتس ، سرتوخن‌بوس
17 فروردين تا 3 شهريور 1398
32 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی لایفلاینز - نمایشگاه افسانه‌ها

موزه‌ی مَک وَل ، ویتری سور سن
10 فروردين تا 3 شهريور 1398
32 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی رویای شبی در اواسط تابستان

گالری ویتنی آمستردام ، نیویورک
31 خرداد تا 30 مرداد 1398
28 روز تا پایان

فرشاد فرزان‌کیا دربابِ رفتن به خانه

گالری پولیتیکِنز فورهال ، کپنهاگ
24 خرداد تا 26 مرداد 1398
24 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی بحیث (جستجوگر)

خانه هنر گازلی ، لندن
14 تير تا 19 مرداد 1398
17 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی داستان‌سرایی‌های بی‌صدا

موزه‌ی هنرهای معاصر یینچوان ، یینچوان
11 خرداد تا 17 مرداد 1398
15 روز تا پایان

سارا رهبر نمایشگاه مجسمه

نادا هاوس ، نیویورک
12 ارديبهشت تا 13 مرداد 1398
11 روز تا پایان

داوود زندیان نمایشگاه نقاشی

گالری رود جِلوی ، ماس
25 خرداد تا 13 مرداد 1398
11 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی استفاده‌های تاریخی

استدیو ای گالری ، نیویورک
8 تير تا 13 مرداد 1398
11 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی میکرو-ماکرو

موزه‌ی هنرهای معاصر جکسون‌ویل ، نیویورک
11 بهمن تا 6 مرداد 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی کوچک زیبا است

گالری کوئِل ، کراچی
18 تير تا 5 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خطرات شغلی

گالری اَپکس آرت ، نیویورک
8 خرداد تا 5 مرداد 1398
3 روز تا پایان

وجید امینی نمایشگاه نقاشی

روژ گروناد ، پاریس
26 تير تا 5 مرداد 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی خیلی دور، خیلی نزدیک

گالری مونیکا رِیِس ، ونکوور
27 تير تا 2 مرداد 1398
آخرين روز

آرشیو