پیشنهاد می‌شود

در جریان

نازگل انصاری نیا اتاقی شهر می‌شود

کارخانه آرگو ، تهران
20 دى تا 22 فروردين 1399
50 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

نگارخانه لاله ، تهران
25 بهمن تا 25 اسفند 1398
24 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نگاهى به هنر شرق آسيا

موزه‌ی هنرهای دینی امام علی (ع) ، تهران
26 دى تا 28 اسفند 1398
27 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی کادو آرت 2

نگارخانه شمیده ، تهران
18 بهمن تا 22 فروردين 1399
50 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی کاغذ سرخ

مرکز نبشی ، تهران
25 بهمن تا 23 اسفند 1398
22 روز تا پایان

محمد احصایی نمایشگاه نقاشی‌خط

گالری بوم ، تهران
20 دى تا 16 اسفند 1398
15 روز تا پایان

محمد رحیمی نمایشگاه نقاشی

گالری ماه ، تهران
25 بهمن تا 13 اسفند 1398
12 روز تا پایان

مهدی فرهادیان گرگ و میش

پروژه های آران ، تهران
25 بهمن تا 12 اسفند 1398
11 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی اپیزود 05

گالری محسن ، تهران
18 بهمن تا 9 اسفند 1398
8 روز تا پایان

نوشین شفیعی زهوار

گالری امکان ، تهران
25 بهمن تا 9 اسفند 1398
8 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی فراواقع نمايی در هنرمعاصر ايران

گالری شیرین ، تهران
4 بهمن تا 7 اسفند 1398
6 روز تا پایان

سپهر علیمحمدلو در هم تنیدگی

گالری سایه ، تهران
25 بهمن تا 7 اسفند 1398
6 روز تا پایان

حامد دهقان بدون عنوان

پلتفرم 3 ، تهران
25 بهمن تا 7 اسفند 1398
6 روز تا پایان

افشین باقری حشر وحوش

گالری سیحون ، تهران
25 بهمن تا 7 اسفند 1398
6 روز تا پایان

آساره عکاشه نمایشگاه طراحی

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
18 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

علی گلستانه نمایشگاه نقاشی

گالری هور ، تهران
18 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

پوریا پرهیزکار اشعار کوتاهی به نثر

گالری هما ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی پیش‌درآمد

فضای هنری همرس ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

محمدحسین آریایی آهو و آتش

گالری دلگشا ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

آیلار دستگیری آبی کم‌رنگ

گالری اُ ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

محمدهادی فدوی اسب‌های بی سوار

گالری سرزمین هنر ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی پروژه متوالی

گالری والی ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

داوود زندیان نمایشگاه نقاشی

گالری ایرانشهر ، تهران
11 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

هاجر رهگذر حال ناتمام

گالری آ ، تهران
25 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

نسرین نجفی نمایشگاه نقاشی

گالری آریا ، تهران
25 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

اکبر نیکان‌پور نوستالژی

گالرى خطِ سفيد ، تهران
25 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

مهسا طوسی سپید هنگام روییدن

گالرى عصر ، تهران
18 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

علیرضا سمیعی زیبایی‌شناسی شکست

روشنخانه ، تهران
18 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاهی از آثار نقاشان پیشکسوت ارامنه

فضاهای بیرون گالری ، تهران
25 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

تهران، آخر هفته

رسول سلطانی زمین مال من است

گالری آزاد
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

فرشید مثقالی 2020

گالری اعتماد
2 اسفند تا 27 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

ماهور زهرایی مشق اول: زوال

پروژه‌های 009821
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

برادران قاسمی ماهی بزرگ

دستان +2
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی فراموشی و تهییج غیر عادی حافظه

گالری راه ابریشم - پارک لاله
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

معصومه عبیری‌نیا فرمایش

تالار این-جا
2 اسفند تا 16 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

سینا قدکساز یک تماشایی

گالری زیرزمین دستان
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زنان میسازند

پلتفرم داربست
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

سعید رفیعی منفرد شوق مشترگ

گالری ثالث
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

کیانا عبدالهی نمایشگاه نقاشی

کبیری
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

محمد علی مشرفی دقیقه‌های مشجر

گالری آتبین
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی طلوعی سمی

گالری سو
2 اسفند تا 20 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زورخونه

گالری ایوان
2 اسفند تا 12 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زمستانه

گالری مژده
2 اسفند تا 9 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

رضا بانگیز مجموعه‌ای از آثار

گالری کاما
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی دربود

گالری نگاه
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زیست بوم

گالری باوان
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی قاب‌های سفید

گالری تم
2 اسفند تا 18 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گالری بهارین
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

هویا میرمقتدایی نمایشگاه نقاشی

گالری گلستان
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

دانیال احمدی نور سیاه

گالری علیها
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی پیکرخ‌های خاموش

گالری شروه
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی 98+

گالری افرند
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی کادر پنجاه

آرتیبیشن
2 اسفند تا 11 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

مهدی میرزایی او

گالری نگر
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه‌های پیشِ‌ رو

فرشید مثقالی 2020

گالری اعتماد ، تهران
2 اسفند تا 27 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

برادران قاسمی ماهی بزرگ

دستان +2 ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

سینا قدکساز یک تماشایی

گالری زیرزمین دستان ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

کیانا عبدالهی نمایشگاه نقاشی

کبیری ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

رضا بانگیز مجموعه‌ای از آثار

گالری کاما ، تهران
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گالری بهارین ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی پیکرخ‌های خاموش

گالری شروه ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی قاب‌های سفید

گالری تم ، تهران
2 اسفند تا 18 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی طلوعی سمی

گالری سو ، تهران
2 اسفند تا 20 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

دانیال احمدی نور سیاه

گالری علیها ، تهران
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

سعید رفیعی منفرد شوق مشترگ

گالری ثالث ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زیست بوم

گالری باوان ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

هویا میرمقتدایی نمایشگاه نقاشی

گالری گلستان ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

محمد علی مشرفی دقیقه‌های مشجر

گالری آتبین ، تهران
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی دربود

گالری نگاه ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

معصومه عبیری‌نیا فرمایش

تالار این-جا ، تهران
2 اسفند تا 16 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زمستانه

گالری مژده ، تهران
2 اسفند تا 9 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زورخونه

گالری ایوان ، تهران
2 اسفند تا 12 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی 98+

گالری افرند ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی فراموشی و تهییج غیر عادی حافظه

گالری راه ابریشم - پارک لاله ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

ماهور زهرایی مشق اول: زوال

پروژه‌های 009821 ، تهران
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

رسول سلطانی زمین مال من است

گالری آزاد ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

مهدی میرزایی او

گالری نگر ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زنان میسازند

پلتفرم داربست ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی کادر پنجاه

آرتیبیشن ، تهران
2 اسفند تا 11 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی قوه خیال

گالری ایده ، تهران
16 اسفند تا 21 اسفند 1398
15 روز تا گشایش

آخرین فرصت

نمایشگاه گروهی نمایشگاهی از آثار نقاشان پیشکسوت ارامنه

فضاهای بیرون گالری ، تهران
25 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

مهسا طوسی سپید هنگام روییدن

گالرى عصر ، تهران
18 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

علیرضا سمیعی زیبایی‌شناسی شکست

روشنخانه ، تهران
18 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

هاجر رهگذر حال ناتمام

گالری آ ، تهران
25 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

داوود زندیان نمایشگاه نقاشی

گالری ایرانشهر ، تهران
11 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

نسرین نجفی نمایشگاه نقاشی

گالری آریا ، تهران
25 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

اکبر نیکان‌پور نوستالژی

گالرى خطِ سفيد ، تهران
25 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

آساره عکاشه نمایشگاه طراحی

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
18 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

علی گلستانه نمایشگاه نقاشی

گالری هور ، تهران
18 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

پوریا پرهیزکار اشعار کوتاهی به نثر

گالری هما ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی پیش‌درآمد

فضای هنری همرس ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

محمدحسین آریایی آهو و آتش

گالری دلگشا ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

آیلار دستگیری آبی کم‌رنگ

گالری اُ ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

محمدهادی فدوی اسب‌های بی سوار

گالری سرزمین هنر ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی پروژه متوالی

گالری والی ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

تهران

فرشید مثقالی 2020

گالری اعتماد ، تهران
2 اسفند تا 27 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

برادران قاسمی ماهی بزرگ

دستان +2 ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

سینا قدکساز یک تماشایی

گالری زیرزمین دستان ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

کیانا عبدالهی نمایشگاه نقاشی

کبیری ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

رضا بانگیز مجموعه‌ای از آثار

گالری کاما ، تهران
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گالری بهارین ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی پیکرخ‌های خاموش

گالری شروه ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی قاب‌های سفید

گالری تم ، تهران
2 اسفند تا 18 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی طلوعی سمی

گالری سو ، تهران
2 اسفند تا 20 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

دانیال احمدی نور سیاه

گالری علیها ، تهران
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

سعید رفیعی منفرد شوق مشترگ

گالری ثالث ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زیست بوم

گالری باوان ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

هویا میرمقتدایی نمایشگاه نقاشی

گالری گلستان ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

محمد علی مشرفی دقیقه‌های مشجر

گالری آتبین ، تهران
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی دربود

گالری نگاه ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

معصومه عبیری‌نیا فرمایش

تالار این-جا ، تهران
2 اسفند تا 16 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زمستانه

گالری مژده ، تهران
2 اسفند تا 9 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زورخونه

گالری ایوان ، تهران
2 اسفند تا 12 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی 98+

گالری افرند ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی فراموشی و تهییج غیر عادی حافظه

گالری راه ابریشم - پارک لاله ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

ماهور زهرایی مشق اول: زوال

پروژه‌های 009821 ، تهران
2 اسفند تا 13 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

رسول سلطانی زمین مال من است

گالری آزاد ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

مهدی میرزایی او

گالری نگر ، تهران
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی زنان میسازند

پلتفرم داربست ، تهران
2 اسفند تا 23 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی کادر پنجاه

آرتیبیشن ، تهران
2 اسفند تا 11 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی قوه خیال

گالری ایده ، تهران
16 اسفند تا 21 اسفند 1398
15 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی کادو آرت 2

نگارخانه شمیده ، تهران
18 بهمن تا 22 فروردين 1399
50 روز تا پایان

نازگل انصاری نیا اتاقی شهر می‌شود

کارخانه آرگو ، تهران
20 دى تا 22 فروردين 1399
50 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نگاهى به هنر شرق آسيا

موزه‌ی هنرهای دینی امام علی (ع) ، تهران
26 دى تا 28 اسفند 1398
27 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

نگارخانه لاله ، تهران
25 بهمن تا 25 اسفند 1398
24 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی کاغذ سرخ

مرکز نبشی ، تهران
25 بهمن تا 23 اسفند 1398
22 روز تا پایان

محمد احصایی نمایشگاه نقاشی‌خط

گالری بوم ، تهران
20 دى تا 16 اسفند 1398
15 روز تا پایان

محمد رحیمی نمایشگاه نقاشی

گالری ماه ، تهران
25 بهمن تا 13 اسفند 1398
12 روز تا پایان

مهدی فرهادیان گرگ و میش

پروژه های آران ، تهران
25 بهمن تا 12 اسفند 1398
11 روز تا پایان

نوشین شفیعی زهوار

گالری امکان ، تهران
25 بهمن تا 9 اسفند 1398
8 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی اپیزود 05

گالری محسن ، تهران
18 بهمن تا 9 اسفند 1398
8 روز تا پایان

سپهر علیمحمدلو در هم تنیدگی

گالری سایه ، تهران
25 بهمن تا 7 اسفند 1398
6 روز تا پایان

حامد دهقان بدون عنوان

پلتفرم 3 ، تهران
25 بهمن تا 7 اسفند 1398
6 روز تا پایان

افشین باقری حشر وحوش

گالری سیحون ، تهران
25 بهمن تا 7 اسفند 1398
6 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی فراواقع نمايی در هنرمعاصر ايران

گالری شیرین ، تهران
4 بهمن تا 7 اسفند 1398
6 روز تا پایان

پوریا پرهیزکار اشعار کوتاهی به نثر

گالری هما ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی پیش‌درآمد

فضای هنری همرس ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

محمدحسین آریایی آهو و آتش

گالری دلگشا ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

آیلار دستگیری آبی کم‌رنگ

گالری اُ ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

محمدهادی فدوی اسب‌های بی سوار

گالری سرزمین هنر ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی پروژه متوالی

گالری والی ، تهران
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

آساره عکاشه نمایشگاه طراحی

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
18 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

علی گلستانه نمایشگاه نقاشی

گالری هور ، تهران
18 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

هاجر رهگذر حال ناتمام

گالری آ ، تهران
25 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

نسرین نجفی نمایشگاه نقاشی

گالری آریا ، تهران
25 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

اکبر نیکان‌پور نوستالژی

گالرى خطِ سفيد ، تهران
25 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

داوود زندیان نمایشگاه نقاشی

گالری ایرانشهر ، تهران
11 بهمن تا 5 اسفند 1398
4 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی نمایشگاهی از آثار نقاشان پیشکسوت ارامنه

فضاهای بیرون گالری ، تهران
25 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

مهسا طوسی سپید هنگام روییدن

گالرى عصر ، تهران
18 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

علیرضا سمیعی زیبایی‌شناسی شکست

روشنخانه ، تهران
18 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

دیگر شهرها

نمایشگاه گروهی نمایشگاه نقاشی

گالری دیدار ، اصفهان
2 اسفند تا 15 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی بی‌جان‌ها

نگارخانه الهی ، رشت
2 اسفند تا 8 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

آرزو فقیه گردباد

گالری هان ، شیراز
2 اسفند تا 12 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

علیرضا جهرمی پس آوا

گالری سرادی پور ، ماهشهر
2 اسفند تا 21 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

آرتمیس معروفی افسانه نخ

فرزاد ، مشهد
2 اسفند تا 5 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

سارا ابری اشتیاق

گالری گذار ، اصفهان
2 اسفند تا 6 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی گذر

گالری یادگاران ، کرمان
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی حس طبیعت

گالری اکنون ، اصفهان
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

جلیل حیاتی پیرامون

نگارخانه روند ، مشهد
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

ژوبین میراسکندری نگاهی از بیرون

گالری امروز ، اصفهان
2 اسفند تا 22 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

مرتضی موسوی نمایشگاه نقاشی

ايوان سپيد ، کرج
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

مهرنوش مقدس حس طبیعت

گالری اکنون ، اصفهان
2 اسفند تا 7 اسفند 1398
1 روز تا گشایش

رقیه نجدی انعکاس

بنیاد ملک ، تبریز
20 بهمن تا 30 فروردين 1399
58 روز تا پایان

امیرعباس کاشف نامحصول

گالری ۳۲ ، شیراز
30 بهمن تا 28 اسفند 1398
27 روز تا پایان

پوریا آیتی سِلسِله

گالری متن ، اصفهان
18 بهمن تا 11 اسفند 1398
10 روز تا پایان

یاسمن نوذری نوسان

فضای هنری پیرسوک ، شیراز
25 بهمن تا 6 اسفند 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ترجمان رويیدن

گالری وصال شیرازی ، شیراز
18 بهمن تا 4 اسفند 1398
3 روز تا پایان

ایوان د روزا مکاتبات

فضای هنری هشت چشمه ، کاشان
3 بهمن تا 4 اسفند 1398
3 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی مردن با دست خود

گالری موتورخونه ، شیراز
30 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی استعداد آگ

گالری صفر - یک ، اصفهان
4 بهمن تا 2 اسفند 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی گرن

گالری هان ، شیراز
26 بهمن تا 1 اسفند 1398
آخرين روز

دیگر کشورها

نیکی د سان فال نیکی د سان فال

موزه‌ی هنرهای مدرن پی. اس. وان (موما) ، نیویورک
17 فروردين تا 17 شهريور 1399
45 روز تا گشایش

فیروز فرمانفرماییان یادداشت مسیر ناشناخته

فضاهای بیرون گالری ، مراکش
2 اسفند تا 2 فروردين 1399
1 روز تا گشایش

الناز جوانی ته مانده تو

گالری وان اَفتِر 909 ، شیکاگو
2 اسفند تا 9 فروردين 1399
1 روز تا گشایش

دونالد جاد جاد

موما (موزه‌ی هنرهای مدرن) ، نیویورک
11 اسفند تا 21 تير 1399
10 روز تا گشایش

طاها حیدری بَک اِسکَتر

گالری هِینز ، کالیفرنیا
28 فروردين تا 7 تير 1399
56 روز تا گشایش

دو-هو سو دو هو سو - خیابان 22 غربی شماره‌ی 348

موزه‌ی هنر شهر لس‌آنجلس (لَکما) ، لس‌آنجلس
19 آبان تا 4 آبان 1399
248 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی در ستایش نقاشی - شاهکارهای هلندی

موزه‌ی متروپولیتن نیویورک (مِت) ، نیویورک
24 مهر تا 13 مهر 1399
227 روز تا پایان

پل مک‌کارتی پل مک‌کارتی: هِد اِسپِیس: طراحی‌ها از 1963-2019

موزه‌ی هَمِر ، لس‌آنجلس
13 بهمن تا 21 ارديبهشت 1399
80 روز تا پایان

ارغوان خسروی این نیز بگذرد

گالری اِستِمز ، بروکسل
10 بهمن تا 18 ارديبهشت 1399
77 روز تا پایان

امیر ح. فلاح خاکستر مرا در سرزمین های خارجی پخش کن

موزه هنرهای معاصر توسان (موکا) ، توسان
21 دى تا 14 ارديبهشت 1399
73 روز تا پایان

روی لیختنشتاین نظم و تزیین - اِسپَرهای روی لیکتنستاین

موزه‌ی هنرهای آمریکایی ویتنی ، نیویورک
5 مهر تا 8 ارديبهشت 1399
67 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی آب

گالری هنر کوئینزلند | گالری هنرهای مدرن ، کوئینزلند
16 آذر تا 7 ارديبهشت 1399
66 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی هنر معاصر ایرانی و تخیل تاریخی

گالری کمپوس ، ماساچوست
1 اسفند تا 13 فروردين 1399
41 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی بالا مه، پایین ابری از غبار

دِپو استانبول ، استانبول
11 بهمن تا 10 فروردين 1399
38 روز تا پایان

طلا مدنی اِم. اِی. اِم. پراجکتس 027: طلا مدنی

موزه‌ی هنر موری ، توکیو
28 آذر تا 10 فروردين 1399
38 روز تا پایان

بابک گلکار هرچه بهتر به گذشته نگاه کنی، آینده‌ی دورتری را می‌توانی ببینی

گالری سابرینا امرانی ، مادرید
5 بهمن تا 9 فروردين 1399
37 روز تا پایان

شیرین نشاط سرزمین رویاها

گالری گودمَن ، کیپ‌تاون
1 اسفند تا 9 فروردين 1399
37 روز تا پایان

امین روشن آتش عشق

رُسی اَند رُسی (لندن) ، لندن
17 بهمن تا 8 فروردين 1399
36 روز تا پایان

کامران یوسف‌زاده نقاشی‌های شب

گالری گاگوسیان - رم ، رم
28 دى تا 2 فروردين 1399
30 روز تا پایان

آیسی اند. سات صورت‌های فنسی

گالری دنیسز ، پاریس
12 بهمن تا 2 فروردين 1399
30 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی کسرها

گالری نوولل واگ ماربلا ، ماربلا
5 بهمن تا 24 اسفند 1398
23 روز تا پایان

رضا درخشانی تجلی‌ها

گالری لیلا هِلِر دبی ، دبی
27 آبان تا 18 اسفند 1398
17 روز تا پایان

نمایشگاه دو نفره بیگانه در تاریکی، بیگانه در روشنایی

گالری اف. 92 ، برلین
4 بهمن تا 17 اسفند 1398
16 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی صدای بلند

لا گیرِنِتری ، پاریس
5 بهمن تا 17 اسفند 1398
16 روز تا پایان

فرزاد کهن انسان، انسان بودن

گالری ماریا بهنام بختیار ، موناکو-ویل
15 آذر تا 14 اسفند 1398
13 روز تا پایان

نوید عظیمی سجادی پل

گالری پائلو ماریا دینسی ، ترنتو
21 آذر تا 3 اسفند 1398
2 روز تا پایان

پی بک ابرَ-چاه، چاهِ ابرکان

گالری جرج فیلیپ و ناتالی والویس ، پاریس
20 دى تا 3 اسفند 1398
2 روز تا پایان

آرشیو