پیشنهاد می‌شود

در جریان

نمایشگاه گروهی انباشت

گالری والی ، تهران
19 مهر تا 14 آبان 1398
13 روز تا پایان

کیان وطن شهر فیل

گالری هما ، تهران
26 مهر تا 13 آبان 1398
12 روز تا پایان

فرشید ملکی نمایشگاه نقاشی

گالری هور ، تهران
26 مهر تا 20 آبان 1398
19 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی یازدهمین سالانه‌ی منتخب نسل نو

گالری شیرین ، تهران
19 مهر تا 14 آبان 1398
13 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی پرتره در قاب همزمانی

موزه هنرهای معاصر فلسطین ، تهران
30 مهر تا 12 آبان 1398
11 روز تا پایان

کنرو ایزو نمایشگاه عکس

مرکز نبشی ، تهران
5 مهر تا 10 آبان 1398
9 روز تا پایان

شیزارو دیالوگ: نادیده ده ساله

دستان +2 ، تهران
19 مهر تا 10 آبان 1398
9 روز تا پایان

ساسان ابری روزگرد

گالری محسن ، تهران
19 مهر تا 10 آبان 1398
9 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی جا

تالار این/جا ، تهران
19 مهر تا 10 آبان 1398
9 روز تا پایان

هومن نصیری نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گالری گلستان ، تهران
26 مهر تا 8 آبان 1398
7 روز تا پایان

مونا پاد مروری بر آثار (مونا پاد 1385-1398)

گالری اعتماد ، تهران
19 مهر تا 7 آبان 1398
6 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دشتهایی چه فراخ

نگارخانه لاله ، تهران
19 مهر تا 7 آبان 1398
6 روز تا پایان

قدرت‌اله عاقلی مروری بر آثار

گالری خانه هنر ، تهران
19 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی منهای دیروز

گالری آس ، تهران
19 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

اکرم بیرامی خودنگاره

گالری نگر ، تهران
26 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

بهزاد دورانی می عشق

گالری ایوان ، تهران
19 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

کیمیا کاموری افق رویداد

گالری زیرزمین دستان ، تهران
19 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

کیومرث کیاست مسخ تاریخ

گالری دنا ، تهران
19 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

مریم صالحی گويای خموش

گالری ویستا ، تهران
26 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

آرش اکبری سنه تهران دیدن

گالری الهه ، تهران
19 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

محمدرضا میرزایی خطوط منقطع - خطوط ممتد

گالری آزاد ، تهران
26 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

لیلا کیوان رویارویی 2

گالری اِی‌جی ، تهران
26 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

یزدان سعدی روزنامه ایران

گالری سیحون ، تهران
19 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

امیرحسین حشمتی در این اطراف جنگی نیست

گالری سایه ، تهران
19 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی روح دوران

گالری هفت ثمر ، تهران
26 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی آخرین تکه

گالری کاما ، تهران
26 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

تهران، آخر هفته

نمایشگاه گروهی در اواخر جادو، فلاتی مسدود

گالری دل‌گشا
3 آبان تا 4 آذر 1398
2 روز تا گشایش

رضا امیر یاراحمدی نمایشگاه مجسمه

گالری ماه
3 آبان تا 28 آبان 1398
2 روز تا گشایش

علی نصیر طراحی‌ها و نقاشی‌ها 1396-1398

گالری اُ
3 آبان تا 21 آبان 1398
2 روز تا گشایش

بابک روشنی نژاد رُخ‌نبشت

گالری اثر
3 آبان تا 1 آذر 1398
2 روز تا گشایش

عمار عیسی پور طوطی زاد دوباره سازی

گالری آزاد
3 آبان تا 9 آبان 1398
2 روز تا گشایش

محسن حیدری بدون عنوان

گالری اعتماد - شعبه نگارستان
3 آبان تا 21 آبان 1398
2 روز تا گشایش

ابوسعید اسدی کاشان

پروژه های آران
3 آبان تا 7 آبان 1398
2 روز تا گشایش

حسین مجنی سروستان 1284

گالری دیلمان
3 آبان تا 24 آبان 1398
2 روز تا گشایش

مریم مهری گلخانه‌ی شماره‌ی یک

گالری اردیبهشت
3 آبان تا 14 آبان 1398
2 روز تا گشایش

مهدی سحابی بزرگداشت دهمین سالگرد درگذشت مهدی سحابی

گالری فرمانفرما
3 آبان تا 8 آبان 1398
2 روز تا گشایش

ابراهیم یزدانی مهاجر کوچک

گالری کاما
3 آبان تا 9 آبان 1398
2 روز تا گشایش

لیلا سیبر شعر و آنچه به جا مانده است

گالری ژاله
3 آبان تا 7 آبان 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه‌های پیشِ‌ رو

نمایشگاه گروهی در اواخر جادو، فلاتی مسدود

گالری دل‌گشا ، تهران
3 آبان تا 4 آذر 1398
2 روز تا گشایش

مهدی سحابی بزرگداشت دهمین سالگرد درگذشت مهدی سحابی

گالری فرمانفرما ، تهران
3 آبان تا 8 آبان 1398
2 روز تا گشایش

ابوسعید اسدی کاشان

پروژه های آران ، تهران
3 آبان تا 7 آبان 1398
2 روز تا گشایش

رضا امیر یاراحمدی نمایشگاه مجسمه

گالری ماه ، تهران
3 آبان تا 28 آبان 1398
2 روز تا گشایش

مریم مهری گلخانه‌ی شماره‌ی یک

گالری اردیبهشت ، تهران
3 آبان تا 14 آبان 1398
2 روز تا گشایش

حسین مجنی سروستان 1284

گالری دیلمان ، تهران
3 آبان تا 24 آبان 1398
2 روز تا گشایش

بابک روشنی نژاد رُخ‌نبشت

گالری اثر ، تهران
3 آبان تا 1 آذر 1398
2 روز تا گشایش

علی نصیر طراحی‌ها و نقاشی‌ها 1396-1398

گالری اُ ، تهران
3 آبان تا 21 آبان 1398
2 روز تا گشایش

عمار عیسی پور طوطی زاد دوباره سازی

گالری آزاد ، تهران
3 آبان تا 9 آبان 1398
2 روز تا گشایش

ابراهیم یزدانی مهاجر کوچک

گالری کاما ، تهران
3 آبان تا 9 آبان 1398
2 روز تا گشایش

محسن حیدری بدون عنوان

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
3 آبان تا 21 آبان 1398
2 روز تا گشایش

لیلا سیبر شعر و آنچه به جا مانده است

گالری ژاله ، تهران
3 آبان تا 7 آبان 1398
2 روز تا گشایش

آزاده حسینی بایگانی زندگان

گالری آریا ، تهران
10 آبان تا 24 آبان 1398
9 روز تا گشایش

وحید محمدی فضای داخلی

گالری آتبین ، تهران
10 آبان تا 21 آبان 1398
9 روز تا گشایش

مهدی طوایی حمیدی طبع

گالری الهه ، تهران
10 آبان تا 20 آبان 1398
9 روز تا گشایش

الناز بندگی لمس مکرر

گالری آزاد ، تهران
10 آبان تا 21 آبان 1398
9 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی انسان‌های ICPD: حقوق و انتخاب برای همگان

گالری شیرین ، تهران
10 آبان تا 12 آبان 1398
9 روز تا گشایش

تامر تامر اینجا زن‌ها بلند می‌خندند

گالری دنا ، تهران
17 آبان تا 22 آبان 1398
16 روز تا گشایش

مهرداد پورنظرعلی لوح درلوح؛ چند طراحی بدون عنوان

گالری زیرزمین دستان ، تهران
17 آبان تا 1 آذر 1398
16 روز تا گشایش

آسیه عبدالهی اندیشه‌های نامرئی

گالری آتبین ، تهران
24 آبان تا 5 آذر 1398
23 روز تا گشایش

المیرا سلامت بی جا مانده

گالری الهه ، تهران
24 آبان تا 4 آذر 1398
23 روز تا گشایش

محبوبه کرملی زنگ تفریح

گالری اُ ، تهران
24 آبان تا 5 آذر 1398
23 روز تا گشایش

آگاتا گرژیبوسکا 9 دروازه بی‌بازگشت

گالری اِی‌جی ، تهران
24 آبان تا 28 آذر 1398
23 روز تا گشایش

امیرحسین شهنازی 45216

گالری آزاد ، تهران
24 آبان تا 29 آبان 1398
23 روز تا گشایش

آخرین فرصت

نمایشگاه گروهی روح دوران

گالری هفت ثمر ، تهران
26 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

یزدان سعدی روزنامه ایران

گالری سیحون ، تهران
19 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

امیرحسین حشمتی در این اطراف جنگی نیست

گالری سایه ، تهران
19 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی آخرین تکه

گالری کاما ، تهران
26 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

آرش اکبری سنه تهران دیدن

گالری الهه ، تهران
19 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

محمدرضا میرزایی خطوط منقطع - خطوط ممتد

گالری آزاد ، تهران
26 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

لیلا کیوان رویارویی 2

گالری اِی‌جی ، تهران
26 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

بهزاد دورانی می عشق

گالری ایوان ، تهران
19 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

کیمیا کاموری افق رویداد

گالری زیرزمین دستان ، تهران
19 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

مریم صالحی گويای خموش

گالری ویستا ، تهران
26 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

کیومرث کیاست مسخ تاریخ

گالری دنا ، تهران
19 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

اکرم بیرامی خودنگاره

گالری نگر ، تهران
26 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

قدرت‌اله عاقلی مروری بر آثار

گالری خانه هنر ، تهران
19 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی منهای دیروز

گالری آس ، تهران
19 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

تهران

نمایشگاه گروهی در اواخر جادو، فلاتی مسدود

گالری دل‌گشا ، تهران
3 آبان تا 4 آذر 1398
2 روز تا گشایش

مهدی سحابی بزرگداشت دهمین سالگرد درگذشت مهدی سحابی

گالری فرمانفرما ، تهران
3 آبان تا 8 آبان 1398
2 روز تا گشایش

ابوسعید اسدی کاشان

پروژه های آران ، تهران
3 آبان تا 7 آبان 1398
2 روز تا گشایش

رضا امیر یاراحمدی نمایشگاه مجسمه

گالری ماه ، تهران
3 آبان تا 28 آبان 1398
2 روز تا گشایش

مریم مهری گلخانه‌ی شماره‌ی یک

گالری اردیبهشت ، تهران
3 آبان تا 14 آبان 1398
2 روز تا گشایش

حسین مجنی سروستان 1284

گالری دیلمان ، تهران
3 آبان تا 24 آبان 1398
2 روز تا گشایش

بابک روشنی نژاد رُخ‌نبشت

گالری اثر ، تهران
3 آبان تا 1 آذر 1398
2 روز تا گشایش

علی نصیر طراحی‌ها و نقاشی‌ها 1396-1398

گالری اُ ، تهران
3 آبان تا 21 آبان 1398
2 روز تا گشایش

عمار عیسی پور طوطی زاد دوباره سازی

گالری آزاد ، تهران
3 آبان تا 9 آبان 1398
2 روز تا گشایش

ابراهیم یزدانی مهاجر کوچک

گالری کاما ، تهران
3 آبان تا 9 آبان 1398
2 روز تا گشایش

محسن حیدری بدون عنوان

گالری اعتماد - شعبه نگارستان ، تهران
3 آبان تا 21 آبان 1398
2 روز تا گشایش

لیلا سیبر شعر و آنچه به جا مانده است

گالری ژاله ، تهران
3 آبان تا 7 آبان 1398
2 روز تا گشایش

آزاده حسینی بایگانی زندگان

گالری آریا ، تهران
10 آبان تا 24 آبان 1398
9 روز تا گشایش

وحید محمدی فضای داخلی

گالری آتبین ، تهران
10 آبان تا 21 آبان 1398
9 روز تا گشایش

مهدی طوایی حمیدی طبع

گالری الهه ، تهران
10 آبان تا 20 آبان 1398
9 روز تا گشایش

الناز بندگی لمس مکرر

گالری آزاد ، تهران
10 آبان تا 21 آبان 1398
9 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی انسان‌های ICPD: حقوق و انتخاب برای همگان

گالری شیرین ، تهران
10 آبان تا 12 آبان 1398
9 روز تا گشایش

تامر تامر اینجا زن‌ها بلند می‌خندند

گالری دنا ، تهران
17 آبان تا 22 آبان 1398
16 روز تا گشایش

مهرداد پورنظرعلی لوح درلوح؛ چند طراحی بدون عنوان

گالری زیرزمین دستان ، تهران
17 آبان تا 1 آذر 1398
16 روز تا گشایش

آسیه عبدالهی اندیشه‌های نامرئی

گالری آتبین ، تهران
24 آبان تا 5 آذر 1398
23 روز تا گشایش

المیرا سلامت بی جا مانده

گالری الهه ، تهران
24 آبان تا 4 آذر 1398
23 روز تا گشایش

محبوبه کرملی زنگ تفریح

گالری اُ ، تهران
24 آبان تا 5 آذر 1398
23 روز تا گشایش

آگاتا گرژیبوسکا 9 دروازه بی‌بازگشت

گالری اِی‌جی ، تهران
24 آبان تا 28 آذر 1398
23 روز تا گشایش

امیرحسین شهنازی 45216

گالری آزاد ، تهران
24 آبان تا 29 آبان 1398
23 روز تا گشایش

فرشید ملکی نمایشگاه نقاشی

گالری هور ، تهران
26 مهر تا 20 آبان 1398
19 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی یازدهمین سالانه‌ی منتخب نسل نو

گالری شیرین ، تهران
19 مهر تا 14 آبان 1398
13 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی انباشت

گالری والی ، تهران
19 مهر تا 14 آبان 1398
13 روز تا پایان

کیان وطن شهر فیل

گالری هما ، تهران
26 مهر تا 13 آبان 1398
12 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی پرتره در قاب همزمانی

موزه هنرهای معاصر فلسطین ، تهران
30 مهر تا 12 آبان 1398
11 روز تا پایان

شیزارو دیالوگ: نادیده ده ساله

دستان +2 ، تهران
19 مهر تا 10 آبان 1398
9 روز تا پایان

ساسان ابری روزگرد

گالری محسن ، تهران
19 مهر تا 10 آبان 1398
9 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی جا

تالار این/جا ، تهران
19 مهر تا 10 آبان 1398
9 روز تا پایان

کنرو ایزو نمایشگاه عکس

مرکز نبشی ، تهران
5 مهر تا 10 آبان 1398
9 روز تا پایان

هومن نصیری نمایشگاه نقاشی و مجسمه

گالری گلستان ، تهران
26 مهر تا 8 آبان 1398
7 روز تا پایان

مونا پاد مروری بر آثار (مونا پاد 1385-1398)

گالری اعتماد ، تهران
19 مهر تا 7 آبان 1398
6 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دشتهایی چه فراخ

نگارخانه لاله ، تهران
19 مهر تا 7 آبان 1398
6 روز تا پایان

اکرم بیرامی خودنگاره

گالری نگر ، تهران
26 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

قدرت‌اله عاقلی مروری بر آثار

گالری خانه هنر ، تهران
19 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی منهای دیروز

گالری آس ، تهران
19 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

مریم صالحی گويای خموش

گالری ویستا ، تهران
26 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

بهزاد دورانی می عشق

گالری ایوان ، تهران
19 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

کیمیا کاموری افق رویداد

گالری زیرزمین دستان ، تهران
19 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

کیومرث کیاست مسخ تاریخ

گالری دنا ، تهران
19 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

محمدرضا میرزایی خطوط منقطع - خطوط ممتد

گالری آزاد ، تهران
26 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

لیلا کیوان رویارویی 2

گالری اِی‌جی ، تهران
26 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

آرش اکبری سنه تهران دیدن

گالری الهه ، تهران
19 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی روح دوران

گالری هفت ثمر ، تهران
26 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

نمایشگاه گروهی آخرین تکه

گالری کاما ، تهران
26 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

یزدان سعدی روزنامه ایران

گالری سیحون ، تهران
19 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

امیرحسین حشمتی در این اطراف جنگی نیست

گالری سایه ، تهران
19 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

دیگر شهرها

علی گنجوی بییییییییی‌نهایت

گالری اکنون ، اصفهان
3 آبان تا 8 آبان 1398
2 روز تا گشایش

آذر پاکروان نمایشگاه نقاشی

گالری برهان ، اصفهان
2 آبان تا 14 آبان 1398
1 روز تا گشایش

پروین حکیم غیـ.آب

گالری امروز ، اصفهان
3 آبان تا 27 آبان 1398
2 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی سازمان فاکوپا

گالری موتورخونه ، شیراز
8 آبان تا 10 آبان 1398
7 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی رخنه

بنیاد ملک ، تبریز
1 مهر تا 25 آذر 1398
54 روز تا پایان

افشین کوشا آنامورفیک

گالری دوران معاصر ، اصفهان
26 مهر تا 21 آبان 1398
20 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی سمفونی دوستی راه ابریشم

موزه‌ی هنرهای معاصر اصفهان ، اصفهان
1 آبان تا 17 آبان 1398
16 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی های‌فایو

نگارخانه پنج ، نوشهر
17 مهر تا 17 آبان 1398
16 روز تا پایان

فرزانه قلی‌زاده دیجور

گالری ایسو ، آمل
26 مهر تا 7 آبان 1398
6 روز تا پایان

کیوان مهجور نمایشگاه نقاشی

گالری متن ، اصفهان
19 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی وضعیت واپاشی

گالری هان ، شیراز
18 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

شیلان سلیمی ویرانشهر

گالری موتورخونه ، شیراز
1 آبان تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

سعید صادقی بعد از آن روز

گالری زی ، شیراز
16 مهر تا 3 آبان 1398
2 روز تا پایان

فرزاد حسن‌زاده نمایشگاه خطگرافیک

گالری تار و پود ، شیراز
19 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

داریوش حسینی پیاده‌ نظام

گالری سرادی پور ، ماهشهر
5 مهر تا 2 آبان 1398
1 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی پروژه 24 ساعت

گالری مرداد ، بندرعباس
26 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

حمید جبلی رستم و ديو و آشنايان

نگارخانه سروناز ، شیراز
19 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

نادر رضایی کارگاه

گالری آتلیه‌ی کبود ، تبریز
19 مهر تا 1 آبان 1398
آخرين روز

دیگر کشورها

نمایشگاه گروهی ثبت تصویر گذشته‌ی ایران

موزه پِرگامون ، برلین
16 آبان تا 6 بهمن 1398
15 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی پلی میان تو و همه چیز

گالری هِینز ، کالیفرنیا
16 آبان تا 3 آذر 1398
15 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی اگر بیگانه نه؟

بیلدینگ بریجِز ، سانتا مونیکا
18 آبان تا 19 آذر 1398
17 روز تا گشایش

نمایشگاه گروهی فهمیدن سکوت‌ها

گالری فارست سیتی ، لندن
10 آبان تا 9 آذر 1398
9 روز تا گشایش

پرستو فروهر موعد

گالری اشتاد زاربروکن ، زاربروکن
5 مهر تا 27 بهمن 1398
116 روز تا پایان

شیرین نشاط به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد

موزه‌ی بِراد ، لس‌آنجلس
27 مهر تا 27 بهمن 1398
116 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی چشم و شب

موسسه‌ی فرهنگ اسلام ، پاریس
28 شهريور تا 20 بهمن 1398
109 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ری:اورینت

موزه‌ی هنرهای کاربردی گِرَسی ، لایپزیگ
24 مهر تا 29 دى 1398
88 روز تا پایان

بابک گلکار فیل (یک وقفه)

گالری سابرینا امرانی ، مادرید
21 شهريور تا 30 آذر 1398
59 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی عقب، جلو

اسپیس کرویز ، پاریس
11 مهر تا 27 آذر 1398
56 روز تا پایان

زرتشت رحیمی تیررس (هدف)

تالار هنری 3،14 ، بِرگِن
29 شهريور تا 17 آذر 1398
46 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی منتخب آثار سه‌سالانه‌ی هنرهای معاصر آسیا و پاسیفیک در موزه‌ گالری هنر کوئینزلند | گالری هنرهای مدرن

مرکز فرهنگی لا مونِدا ، سانتیاگو
1 شهريور تا 17 آذر 1398
46 روز تا پایان

علی بنی صدر ما در سایه ها کار میکنیم

موزه‌ی تئاتر ، وین
15 شهريور تا 10 آذر 1398
39 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی شرار تویی

پاراسول یونیت ، لندن
19 ارديبهشت تا 2 آذر 1398
31 روز تا پایان

ساسان بهنام بختیار افراط

گالری ستاره ، دوسلدورف
26 مهر تا 2 آذر 1398
31 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی صورت های فلکی و مسیر پرواز

گالری سی‌سی اَند آرت اِکس ، مایورکا
27 مهر تا 28 آبان 1398
27 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی فرای جغرافیا

بریک بروکلین ، نیویورک
21 شهريور تا 26 آبان 1398
25 روز تا پایان

علی بنی صدر اختلالات منظم

گالری تادئوس روپاک - لندن ، لندن
25 مهر تا 25 آبان 1398
24 روز تا پایان

صنم خطیبی ساعتی قبل از سقوط شیطان

پی.پی.او گالری ، نیویورک
25 مهر تا 25 آبان 1398
24 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی روز مبادا

فضاهای بیرون گالری ، میلان
16 مهر تا 24 آبان 1398
23 روز تا پایان

بهاره نوابی کارناوال زندگی

گالری نیکولاس فلامل ، پاریس
18 مهر تا 19 آبان 1398
18 روز تا پایان

ارغوان خسروی شکنندگی صلح

گالری لایلز اَند کینگ ، نیویورک
19 مهر تا 19 آبان 1398
18 روز تا پایان

کیت هرینگ کیت هرینگ

موزه‎ی مدرن تیت ، لندن
24 خرداد تا 19 آبان 1398
18 روز تا پایان

سپند دانش کانون صفر درجه

فضای سانست ران ، پاریس
20 مهر تا 18 آبان 1398
17 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی دیفِیسمِنت: داستانِ ناگفته

موزه‌ی سالومون آر گوگنهایم ، نیویورک
31 خرداد تا 15 آبان 1398
14 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی ایران پرینت

گالری میم ، دبی
1 مهر تا 14 آبان 1398
13 روز تا پایان

علی مبصر تمبرهای یک انقلاب

سالن نمایش پاپیه ماشه (گالری وی اِیچ اِن) ، پاریس
14 شهريور تا 10 آبان 1398
9 روز تا پایان

منیر شاهرودی فرمانفرمایان غروب، طلوع

گالری تِرد لاین ، دبی
20 مهر تا 6 آبان 1398
5 روز تا پایان

نمایشگاه گروهی جنگل پرواز

گالری دِ اِستِیبِلز این اِکزایل ، لندن
6 مهر تا 4 آبان 1398
3 روز تا پایان

آرشیو