آثارهنری

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آثارهنری

, Ghasem Lotfi, Untitled, , 36534
بدون عنوان

قاسم لطفی

Mixed media, Farhad Fozouni, Untitled, 2011, 1062
1390 | بدون عنوان

فرهاد فزونی

Painting, Mohsen Ahmadvand, To Be, 2012, 1111
1391 | بودن

محسن احمدوند

Sculpture, Sara Rahanjam, Lost Identity, 2015, 12684
1394 | هویتِ گمشده

سارا راه‌انجام

Works on paper, Kiarash Alimi, Habitat, 2020, 26947
1399 | زیستگاه

کیارش علیمی

Painting, Mostafa Darebaghi, Need, 2006, 7406
1385 | احتیاج

مصطفی دره باغی

Performance Art, Negar Farajiani, Untitled, 2011, 37587
1390 | بدون عنوان

نگار فرجیانی

Works on paper, Mohammad Khalili, Untitled, 2015, 18409
1394 | بدون عنوان

محمد خلیلی

Mixed media, Sorahi Rafati, Human, 2020, 46238
1399 | انسان

صراحی رفعتی

Painting, Manoucher Yektai, Untitled, 1968, 7533
1347 | بدون عنوان

منوچهر یکتایی

Painting, Pooya Aryanpour, Untitled, 2000, 8627
1379 | بدون عنوان

پویا آریان پور

Works on paper, Arsia Moghaddam, Untitled, 2019, 18877
1398 | بدون عنوان

ارسیا مقدم

Painting, Abdolreza Aminlari, Untitled, 2021, 40356
1399 | بدون عنوان

عبدالرضا امین‌لاری

Painting, Ramtin Zad, Untitled, 2014, 21881
1393 | بدون عنوان

رامتین زاد

Painting, Alireza Espahbod, Corpse , 1977, 50129
1356 | جسد

علیرضا اسپهبد

Painting, Alireza Espahbod, Untitled, , 21170
بدون عنوان

علیرضا اسپهبد

Sculpture, Parviz Tanavoli, The Prophet, 1963, 15310
1342 | پیامبر

پرویز تناولی

bktop