حراجی‌ها

 • سیا ارمجانی

  سیا ارمجانی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سیا ارمجانی

  1346 | پرینت اپل 2 22 × 31 سانتی‌متر اسکرین‌پرینت

  شماره‌ی اثر 352

  1346 | پرینت اپل 2 22 × 31 سانتی‌متر اسکرین‌پرینت

  شماره‌ی اثر 352

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ریوِره آکشنز روز حراجی: چهارشنبه، 6 مرداد 1400

  برآورد: $200 - 300 1 روز تا گشایش

 • طلا مدنی

  طلا مدنی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  طلا مدنی

  1386 | مطالعه‌ی برج 40.6 × 29.8 سانتی‌متر مداد و ماژیک روی کاغذ

  شماره‌ی اثر 134592

  1386 | مطالعه‌ی برج 40.6 × 29.8 سانتی‌متر مداد و ماژیک روی کاغذ

  شماره‌ی اثر 134592

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  آرت‌نِت آنلاین روز حراجی: پنجشنبه، 7 مرداد 1400

  برآورد: $3,000 - 5,000 2 روز تا گشایش

 • منوچهر نیازی

  منوچهر نیازی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  منوچهر نیازی

  1350 | آسمان شب 91 × 61 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 173

  1350 | آسمان شب 91 × 61 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 173

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  حراجی شاپیرو روز حراجی: شنبه، 9 مرداد 1400

  برآورد: $5,000 - 7,000 4 روز تا گشایش

 • سمیرا عباسی

  سمیرا عباسی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سمیرا عباسی

  ایکاروس 57.3 × 37.5 سانتی‌متر حکاکی و آکواتینت رنگی

  شماره‌ی اثر 306

  ایکاروس 57.3 × 37.5 سانتی‌متر حکاکی و آکواتینت رنگی

  شماره‌ی اثر 306

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سوردرز روز حراجی: يكشنبه، 10 مرداد 1400

  برآورد: £100 - 150 5 روز تا گشایش

 • ناصر عصار

  ناصر عصار

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ناصر عصار

  1335 | ترکیب‌بندی 115 × 80 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 35

  1335 | ترکیب‌بندی 115 × 80 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 35

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  فوو پاریس روز حراجی: شنبه، 30 مرداد 1400

  برآورد: €1,500 - 2,000 25 روز تا گشایش

 • عباس کیارستمی

  عباس کیارستمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  عباس کیارستمی

  1383 | بدون عنوان 55.5 × 84.5 سانتی‌متر عکس

  شماره‌ی اثر 54

  1383 | بدون عنوان 55.5 × 84.5 سانتی‌متر عکس

  شماره‌ی اثر 54

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  فوو پاریس روز حراجی: شنبه، 30 مرداد 1400

  برآورد: €1,000 - 1,500 25 روز تا گشایش

 • عباس کیارستمی

  عباس کیارستمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  عباس کیارستمی

  1383 | بدون عنوان 69.7 × 105.4 سانتی‌متر عکس

  شماره‌ی اثر 55

  1383 | بدون عنوان 69.7 × 105.4 سانتی‌متر عکس

  شماره‌ی اثر 55

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  فوو پاریس روز حراجی: شنبه، 30 مرداد 1400

  برآورد: €1,000 - 1,500 25 روز تا گشایش

 • شیرین نشاط

  شیرین نشاط

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  شیرین نشاط

  1398 | پیشکش 15.2 × 15.2 سانتی‌متر سی. پرینت

  شماره‌ی اثر 45

  1398 | پیشکش 15.2 × 15.2 سانتی‌متر سی. پرینت

  شماره‌ی اثر 45

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  کپسول گالری آکشن روز حراجی: چهارشنبه، 24 شهريور 1400

  برآورد: $1,000 - 1,500 50 روز تا گشایش