• هفده اثر ازهنرمندان ایرانی

  2 میکس مدیا | 1 عکاسی | 10 نقاشی | 3 نقاشی خط | 1 اینستالِیشِن

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 30 مه روز حراجی: چهارشنبه، 1 آبان
 • سی نه اثر ازهنرمندان ایرانی

  5 نقاشی خط | 4 مجسمه‌سازی | 1 عکاسی | 1 پرینت و دیگر کارها | 28 نقاشی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 27 مهر تا 1 آبا روز حراجی: چهارشنبه، 1 آبان
 • لارسن آرت آکشن

  فروش لارسن

  اسکاتزدِیل ، ایالات متحده آمریکا

  دو اثر ازهنرمندان ایرانی

  2 نقاشی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 1 تا 4 آبا روز حراجی: شنبه، 4 آبان 3 روز تا گشایش
 • فینارته

  فوتوگرافیا

  میلان ، ایتالیا

  سه اثر ازهنرمندان ایرانی

  3 عکاسی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روز پیش‌نمایش: 4 تا 8 آبا روز حراجی: چهارشنبه، 8 آبان 7 روز تا گشایش