حراجی‌ها

 • نوریه مظفری

  نوریه مظفری

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  نوریه مظفری

  1394 | خاطرات بسیار زیاد برنده می‌شوند 30 × 43 سانتی‌متر میکس مدیا روی بوم

  شماره‌ی اثر 45

  1394 | خاطرات بسیار زیاد برنده می‌شوند 30 × 43 سانتی‌متر میکس مدیا روی بوم

  شماره‌ی اثر 45

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £1,800 - £2,200

 • تاها بهبهانی

  تاها بهبهانی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  تاها بهبهانی

  1395 | سما 4 58.5 × 16.5 × 9 سانتی‌متر برنز بر پایه‌ی مرمر

  شماره‌ی اثر 31

  1395 | سما 4 58.5 × 16.5 × 9 سانتی‌متر برنز بر پایه‌ی مرمر

  شماره‌ی اثر 31

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £1,500 - £2,000

 • سالار احمدیان

  سالار احمدیان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سالار احمدیان

  1391 | بدون عنوان 200 × 162 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 34

  1391 | بدون عنوان 200 × 162 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 34

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £1,200 - £1,500

 • صادق تبریزی

  صادق تبریزی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  صادق تبریزی

  بدون عنوان 45 × 90.5 سانتی‌متر لیتوگرافی روی کاغذ

  شماره‌ی اثر 44

  بدون عنوان 45 × 90.5 سانتی‌متر لیتوگرافی روی کاغذ

  شماره‌ی اثر 44

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £250 - £350

 • نصرالله افجه ای

  نصرالله افجه ای

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  نصرالله افجه ای

  1397 | بدون عنوان 39 × 100 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 39

  1397 | بدون عنوان 39 × 100 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 39

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £12,000 - £16,000

 • نصرالله افجه ای

  نصرالله افجه ای

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  نصرالله افجه ای

  بدون عنوان 70 × 70 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 42

  بدون عنوان 70 × 70 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 42

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £7,000 - £9,000

 • پدرام تنعمی

  پدرام تنعمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  پدرام تنعمی

  بدون عنوان 194 × 336 سانتی‌متر میکس‌مدیا و چاپ دیجیتالی روی بوم

  شماره‌ی اثر 43

  بدون عنوان 194 × 336 سانتی‌متر میکس‌مدیا و چاپ دیجیتالی روی بوم

  شماره‌ی اثر 43

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £2,500 - £3,500

 • محمد احصایی

  محمد احصایی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  محمد احصایی

  بدون عنوان 60 × 90 سانتی‌متر رنگ دست ساز روی تخته

  شماره‌ی اثر 41

  بدون عنوان 60 × 90 سانتی‌متر رنگ دست ساز روی تخته

  شماره‌ی اثر 41

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £9,000 - £12,000

 • محمد احصایی

  محمد احصایی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  محمد احصایی

  1382 | عشق 100 × 100 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی بوم

  شماره‌ی اثر 40

  1382 | عشق 100 × 100 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی بوم

  شماره‌ی اثر 40

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £18,000 - £24,000

 • محمد احصایی

  محمد احصایی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  محمد احصایی

  سینی 24.5 × 38 × 2.5 سانتی‌متر چینی

  شماره‌ی اثر 33

  سینی 24.5 × 38 × 2.5 سانتی‌متر چینی

  شماره‌ی اثر 33

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £1,900 - £2,400

 • محمد احصایی

  محمد احصایی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  محمد احصایی

  نرگس 21 × 21 سانتی‌متر چینی

  شماره‌ی اثر 36

  نرگس 21 × 21 سانتی‌متر چینی

  شماره‌ی اثر 36

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £1,000 - £1,200

 • محمد بزرگی

  محمد بزرگی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  محمد بزرگی

  1384 | بدون عنوان 150 × 200 سانتی‌متر اکریلیک و شابلون روی بوم

  شماره‌ی اثر 38

  1384 | بدون عنوان 150 × 200 سانتی‌متر اکریلیک و شابلون روی بوم

  شماره‌ی اثر 38

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £4,000 - £8,000

 • احمد محمدپور

  احمد محمدپور

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  احمد محمدپور

  بدون عنوان 110 × 140 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 37

  بدون عنوان 110 × 140 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 37

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £2,000 - £4,000

 • قربانعلی اجلی

  قربانعلی اجلی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  قربانعلی اجلی

  1384 | رحمت 150 × 150 سانتی‌متر اکریلیک، رنگ روغن و رنگ خوشنویسی روی بوم

  شماره‌ی اثر 35

  1384 | رحمت 150 × 150 سانتی‌متر اکریلیک، رنگ روغن و رنگ خوشنویسی روی بوم

  شماره‌ی اثر 35

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £2,000 - £4,000

 • مریم شیرین‌لو

  مریم شیرین‌لو

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  مریم شیرین‌لو

  1386 | شعله مایع 170 × 130 سانتی‌متر میکس‌مدیا و کلاژ روی بوم

  شماره‌ی اثر 32

  1386 | شعله مایع 170 × 130 سانتی‌متر میکس‌مدیا و کلاژ روی بوم

  شماره‌ی اثر 32

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £1,500 - £2,000

 • هادی جمالی

  هادی جمالی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  هادی جمالی

  1389 | بدون عنوان 44.5 × 44.5 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی تخته

  شماره‌ی اثر 30

  1389 | بدون عنوان 44.5 × 44.5 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی تخته

  شماره‌ی اثر 30

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £2,000 - £4,000

 • عباس کیارستمی

  عباس کیارستمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  عباس کیارستمی

  1391 | درختان 59.5 × 90 سانتی‌متر چاپ دیجیتالی روی کاغذ

  شماره‌ی اثر 29

  1391 | درختان 59.5 × 90 سانتی‌متر چاپ دیجیتالی روی کاغذ

  شماره‌ی اثر 29

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £1,000 - £1,500

 • عباس کیارستمی

  عباس کیارستمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  عباس کیارستمی

  1391 | کنده درخت 59.5 × 90 سانتی‌متر چاپ دیجیتالی روی کاغذ

  شماره‌ی اثر 28

  1391 | کنده درخت 59.5 × 90 سانتی‌متر چاپ دیجیتالی روی کاغذ

  شماره‌ی اثر 28

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    چیسویک آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: £1,000 - £1,500

 • افشین پیرهاشمی

  افشین پیرهاشمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  افشین پیرهاشمی

  بدون عنوان 100 × 100 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 143

  بدون عنوان 100 × 100 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 143

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    مدیارترِید کاسا دِآسته روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: €12,000 - €14,000

 • افشین پیرهاشمی

  افشین پیرهاشمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  افشین پیرهاشمی

  بدون عنوان 64.5 × 48 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 144

  بدون عنوان 64.5 × 48 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 144

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    مدیارترِید کاسا دِآسته روز حراجی: پنجشنبه، 2 ارديبهشت 1400

  برآورد: €8,000 - €12,000