حراجی ها

 • تیمور امیری

  تیمور امیری

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  تیمور امیری

  طبیعت بی‌جان انار 23 × 30 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 1114

  طبیعت بی‌جان انار 23 × 30 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 1114

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    جان موران آکشن روز حراجی: سه شنبه، 29 مهر 1399

  برآورد: $1,000 - $1,500

 • بهمن پناهی

  بهمن پناهی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  بهمن پناهی

  1398 | موزیکالیگرافی 120 × 105 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  1398 | موزیکالیگرافی 120 × 105 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    آرت‌اِسکوپس آنلاین روز حراجی: چهارشنبه، 30 مهر 1399

 • بهمن پناهی

  بهمن پناهی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  بهمن پناهی

  1398 | بسم‌الله 100 × 140 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی مقوا

  1398 | بسم‌الله 100 × 140 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی مقوا

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

    آرت‌اِسکوپس آنلاین روز حراجی: چهارشنبه، 30 مهر 1399

 • شیرین نشاط

  شیرین نشاط

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  شیرین نشاط

  1373 | داستان‌های شهادت 121.4 × 81.5 سانتی‌متر سیلورپرینت ژلاتینی با جوهر

  شماره‌ی اثر 132096

  1373 | داستان‌های شهادت 121.4 × 81.5 سانتی‌متر سیلورپرینت ژلاتینی با جوهر

  شماره‌ی اثر 132096

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  آرت‌نِت آنلاین روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: $40,000 - $60,000 2 روز تا گشایش

 • حسین خسروجردی

  حسین خسروجردی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  حسین خسروجردی

  1385 | پرواز 114 × 180 سانتی‌متر اکریلیک روی کاغذ عکس

  شماره‌ی اثر 259

  1385 | پرواز 114 × 180 سانتی‌متر اکریلیک روی کاغذ عکس

  شماره‌ی اثر 259

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £4,000 - £6,000 2 روز تا گشایش

 • حسین خسروجردی

  حسین خسروجردی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  حسین خسروجردی

  بدون عنوان 126.5 × 176.5 سانتی‌متر عکس چاپ‌شده روی بوم

  شماره‌ی اثر 258

  بدون عنوان 126.5 × 176.5 سانتی‌متر عکس چاپ‌شده روی بوم

  شماره‌ی اثر 258

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £4,000 - £6,000 2 روز تا گشایش

 • بهمن جلالی

  بهمن جلالی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  بهمن جلالی

  بدون عنوان 62 × 62 سانتی‌متر عکس رنگی سوارشده پشت آینه

  شماره‌ی اثر 257

  بدون عنوان 62 × 62 سانتی‌متر عکس رنگی سوارشده پشت آینه

  شماره‌ی اثر 257

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £2,000 - £3,000 2 روز تا گشایش

 • روح‌اله حسین‌زاده

  روح‌اله حسین‌زاده

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  روح‌اله حسین‌زاده

  1389 | رفتی نه از دل 130 × 180 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 256

  1389 | رفتی نه از دل 130 × 180 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 256

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £1,500 - £2,500 2 روز تا گشایش

 • آرش نظری

  آرش نظری

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  آرش نظری

  1389 | مسافر 80 × 185 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 255

  1389 | مسافر 80 × 185 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 255

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £2,000 - £3,000 2 روز تا گشایش

 • آرش نظری

  آرش نظری

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  آرش نظری

  1389 | عبدالحلیم 140 × 160 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 254

  1389 | عبدالحلیم 140 × 160 سانتی‌متر اکریلیک روی بوم

  شماره‌ی اثر 254

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £3,000 - £4,000 2 روز تا گشایش

 • شادی قدیریان

  شادی قدیریان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  شادی قدیریان

  1385 | کنترل+آلت+دیلیت 40 × 60 سانتی‌متر چاپ دیجیتالی

  شماره‌ی اثر 253

  1385 | کنترل+آلت+دیلیت 40 × 60 سانتی‌متر چاپ دیجیتالی

  شماره‌ی اثر 253

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £2,000 - £3,000 2 روز تا گشایش

 • حمید عجمی

  حمید عجمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  حمید عجمی

  1388 | الله 200 × 200 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 252

  1388 | الله 200 × 200 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 252

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £4,000 - £6,000 2 روز تا گشایش

 • سمیرا علیخان‌زاده

  سمیرا علیخان‌زاده

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سمیرا علیخان‌زاده

  1387 | بدون عنوان 80 × 120 سانتی‌متر اکریلیک و آینه روی تخته چاپ‌شده

  شماره‌ی اثر 251

  1387 | بدون عنوان 80 × 120 سانتی‌متر اکریلیک و آینه روی تخته چاپ‌شده

  شماره‌ی اثر 251

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £1,500 - £2,000 2 روز تا گشایش

 • سمیرا علیخان‌زاده

  سمیرا علیخان‌زاده

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سمیرا علیخان‌زاده

  1387 | بدون عنوان 100 × 100 سانتی‌متر اکریلیک و میکس‌مدیا روی بوم

  شماره‌ی اثر 250

  1387 | بدون عنوان 100 × 100 سانتی‌متر اکریلیک و میکس‌مدیا روی بوم

  شماره‌ی اثر 250

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £1,000 - £1,500 2 روز تا گشایش

 • سمیرا علیخان‌زاده

  سمیرا علیخان‌زاده

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سمیرا علیخان‌زاده

  1387 | بدون عنوان 100 × 100 سانتی‌متر اکریلیک و آینه روی تخته چاپ‌شده

  شماره‌ی اثر 249

  1387 | بدون عنوان 100 × 100 سانتی‌متر اکریلیک و آینه روی تخته چاپ‌شده

  شماره‌ی اثر 249

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  رُزبِریز آکشن روز حراجی: پنجشنبه، 1 آبان 1399

  برآورد: £1,000 - £1,500 2 روز تا گشایش

 • حسام ابریشمی

  حسام ابریشمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  حسام ابریشمی

  1377 | زیبایی بی‌زمان 61 × 76.2 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 328

  1377 | زیبایی بی‌زمان 61 × 76.2 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 328

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  لارسن آرت آکشن روز حراجی: شنبه، 3 آبان 1399

  برآورد: $800 - $1,200 4 روز تا گشایش

 • ابوتراب غفاری

  ابوتراب غفاری

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ابوتراب غفاری

  1259 | چشم‌اندازی از یک کاخ یا اداره‌ی مهم دولت قاجار 38.5 × 49.5 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 122

  1259 | چشم‌اندازی از یک کاخ یا اداره‌ی مهم دولت قاجار 38.5 × 49.5 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  شماره‌ی اثر 122

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  بونهامز لندن روز حراجی: دوشنبه، 5 آبان 1399

  برآورد: £4,000 - £6,000 6 روز تا گشایش

 • شادی قدیریان

  شادی قدیریان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  شادی قدیریان

  1388 | مربع سفید (1) 75 × 75 سانتی‌متر سی. پرینت

  شماره‌ی اثر 117

  1388 | مربع سفید (1) 75 × 75 سانتی‌متر سی. پرینت

  شماره‌ی اثر 117

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  آگوت روز حراجی: دوشنبه، 5 آبان 1399

  برآورد: €2,000 - €3,000 6 روز تا گشایش

 • شادی قدیریان

  شادی قدیریان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  شادی قدیریان

  1388 | مربع سفید 6 75 × 75 سانتی‌متر سی. پرینت

  شماره‌ی اثر 118

  1388 | مربع سفید 6 75 × 75 سانتی‌متر سی. پرینت

  شماره‌ی اثر 118

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  آگوت روز حراجی: دوشنبه، 5 آبان 1399

  برآورد: €2,000 - €3,000 6 روز تا گشایش

 • حسین کاظمی

  حسین کاظمی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  حسین کاظمی

  دو زن 55.5 × 78.5 سانتی‌متر رنگ روغن روی پنل

  شماره‌ی اثر 44

  دو زن 55.5 × 78.5 سانتی‌متر رنگ روغن روی پنل

  شماره‌ی اثر 44

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  آگوت روز حراجی: دوشنبه، 5 آبان 1399

  برآورد: €3,000 - €5,000 6 روز تا گشایش