icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

حراجی‌ها

 • صادق تبریزی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1349 | زن و اسب 54.6 × 58.4 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی پوست

  آکشن سی.آر.ان.

  روز حراجی: يكشنبه، 2 آبان 1400

  شماره‌ی اثر46

  برآورد: 3,000 - 5,000$

 • پرویز تناولی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1353 | آه! بلبل 65.5 × 49 سانتی‌متر سریگراف

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر60

  برآورد: 3,000 - 4,000£

 • محسن وزیری مقدم

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1341 | پیوستگی - اکس3 130 × 200 سانتی‌متر رنگ روغن و شن روی بوم

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر20

  برآورد: 50,000 - 70,000£

 • هوشنگ پزشک‌نیا

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1349 | نیمرخ سرخ 70 × 50 سانتی‌متر پاستل روغنی و گواش روی مقوا

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر21

  برآورد: 12,000 - 18,000£

 • رکنی حائری زاده

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  پرتره‌ی مرد عصبانی 75.5 × 111 سانتی‌متر آبرنگ و اکریلیک روی کاغذ

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر34

  برآورد: 3,000 - 4,000£

 • بهمن محصص

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1370 | فلفل‌ها 24 × 34.5 سانتی‌متر آبرنگ و جوهر روی کاغذ

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر65

  برآورد: 8,000 - 12,000£

 • پرویز تناولی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1353 | مریدان شیخ صنعان 100 × 70 سانتی‌متر چاپ سیلک روی کاغذ

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر57

  برآورد: 4,000 - 5,000£

 • پرویز تناولی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1353 | شاعر و پرنده‌ها 70 × 49.5 سانتی‌متر پرینت‌اسکرین رنگی روی کاغذ

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر58

  برآورد: 3,000 - 4,000£

 • پرویز تناولی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1353 | شاعر و بلبل 59.5 × 75 سانتی‌متر سیلک‌اسکرین رنگی روی کاغذ

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر62

  برآورد: 3,000 - 4,000£

 • پرویز تناولی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1353 | سه عاشق 49 × 79 سانتی‌متر سیلک‌اسکرین رنگی روی کاغذ

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر61

  برآورد: 3,000 - 4,000£

 • محسن وزیری مقدم

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1345 | گذار شماره‌ی ۲ 70 × 50 سانتی‌متر رنگ روغن روی مقوا

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر10

  برآورد: 15,000 - 20,000£

 • محسن وزیری مقدم

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1336 | بدون عنوان 100 × 60 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر9

  برآورد: 15,000 - 20,000£

 • بهمن محصص

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1345 | بدون عنوان 68 × 51 سانتی‌متر رنگ روغن روی کاغذ بر تخته

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر17

  برآورد: 60,000 - 80,000£

 • لیلی متین دفتری

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1345 | بدون عنوان 120 × 70 سانتی‌متر رنگ روغن و اکریلیک روی بوم

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر18

  برآورد: 50,000 - 70,000£

 • مسعود عربشاهی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  بدون عنوان 180 × 135 سانتی‌متر میکس‌مدیا روی بوم

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر19

  برآورد: 30,000 - 40,000£

 • سیراک ملکنیان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1393 | بدون عنوان 166.5 × 134.5 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر22

  برآورد: 15,000 - 20,000£

 • سیراک ملکنیان

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1355 | بدون عنوان 114.5 × 198.5 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر23

  برآورد: 50,000 - 70,000£

 • چارلز حسین زنده‌رودی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1350 | بدون عنوان 64.2 × 86.3 سانتی‌متر جوهر روی کاغذ

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر28

  برآورد: 10,000 - 15,000£

 • بهمن محصص

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1371 | گل‌فروش من، گل‌فروش در پیازا ناونا 150 × 100 سانتی‌متر رنگ روغن روی بوم

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر36

  برآورد: 80,000 - 120,000£

 • بهمن محصص

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  1353 | عشاق 57 × 97 × 37 سانتی‌متر برنز

  ساتبیز آنلاین

  روز حراجی: سه شنبه، 4 آبان 1400

  شماره‌ی اثر40

  برآورد: 60,000 - 80,000£

bktop