حراجی‌ها

 • اردشیر محصص

  اردشیر محصص

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  اردشیر محصص

  بدون عنوان 60.3 × 45 سانتی‌متر چاپ

  شماره‌ی اثر 1032

  بدون عنوان 60.3 × 45 سانتی‌متر چاپ

  شماره‌ی اثر 1032

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ای. جیز آکشن روز حراجی: شنبه، 11 بهمن 1399

  5 روز تا گشایش

 • اردشیر محصص

  اردشیر محصص

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  اردشیر محصص

  بدون عنوان 45.7 × 49 سانتی‌متر چاپ

  شماره‌ی اثر 1031

  بدون عنوان 45.7 × 49 سانتی‌متر چاپ

  شماره‌ی اثر 1031

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ای. جیز آکشن روز حراجی: شنبه، 11 بهمن 1399

  5 روز تا گشایش

 • اردشیر محصص

  اردشیر محصص

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  اردشیر محصص

  بدون عنوان 43.2 × 27.3 سانتی‌متر چاپ

  شماره‌ی اثر 1030

  بدون عنوان 43.2 × 27.3 سانتی‌متر چاپ

  شماره‌ی اثر 1030

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ای. جیز آکشن روز حراجی: شنبه، 11 بهمن 1399

  5 روز تا گشایش

 • سیا ارمجانی

  سیا ارمجانی

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  سیا ارمجانی

  1351 | برج‌های صوتی 74 × 110 سانتی‌متر لیتوگراف

  شماره‌ی اثر 344

  1351 | برج‌های صوتی 74 × 110 سانتی‌متر لیتوگراف

  شماره‌ی اثر 344

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ریوِره آکشنز روز حراجی: چهارشنبه، 22 بهمن 1399

  برآورد: $1,000 - $1,500 16 روز تا گشایش

 • مهسا کریمی زاده

  مهسا کریمی زاده

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  مهسا کریمی زاده

  1396 | الکتروفرمینگ 67 × 60 × 6 سانتی‌متر مس و رنگ

  شماره‌ی اثر 29

  1396 | الکتروفرمینگ 67 × 60 × 6 سانتی‌متر مس و رنگ

  شماره‌ی اثر 29

  روز

  ساعت

  دقیقه

  ثانیه

  ساتبیز وین روز حراجی: دوشنبه، 4 اسفند 1399

  برآورد: €2,000 - €2,000 28 روز تا گشایش