هنر شهری

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هنر شهری
بلومکویست | فورنبو

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

روز حراجی : 1 آذر 1400

بلومکویست

آثار ایرانی

آیسی و سوت
آیسی و سوت

شماره اثر 141810-4

1392 | پسر در سمت راست پل

اسپری روی چوب

40 × 40سانتی‌متر

براورد: 800 - 1,000€

قیمت فروش رفته: 800€

bktop