icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در ستایش پلک زدن
هدی کاشیها - نمایشگاه فردی

12 شهريور تا 9 مهر 1400

در ستایش پلک زدن

بیانیه نمابش: 

مدار موازى مجموعه‌اى تازه از آثار هدى کاشیها را از جمعه 12 شهریور تا 9 مهرماه نمایش مى‌دهد. «در ستایش پلک زدن» -اولین نمایش انفرادى هنرمند در مدار موازى - چیدمانى است از 8 نقاشى هدى کاشیها. «در ستایش پلک زدن» بدون مراسم افتتاحیه برپاست.

نمایش حاضر او درباره‌ى پلک زدن است. براى او پلک زدن لحظه‌ی بین سیاهی و رنگ است. دمى‌ست که نیست مى‌شود و آن که مى آید. کاشى ها مى‌نویسد: «مجموعه‌ى پلک زدن جستجویى براى یافتن معناى سیاهى و نیستى است وقتى کنار رنگ‌هاى دیگر باشد.» هنرمند سیاه را لبریز از معانى متضاد مى‌بیند. سیاه نیستى تاریکى‌ست که مى‌پوشاند و منع مى‌کند. اما در همین تاریکى خالى‌اش ناگهان نور از دل هیچ بیرون مى‌آید. سیاه این‌جا همواره در خلال درگیرى با رنگ‌های دیگر معنا مى‌یابد.


مطالعه بیشتر : نگاهی به نمایش هدی کاشیها در مدار موازی

بازدید از نمایش با هماهنگی قبلی ممکن است. - عکس‌های چیدمان از متین جامعی

در این نمایشگاه

Hoda Kashiha, The Curiosity of St. Thomas Made The Hole, As The Hole Made the Eyehole, 2021, 0
1400

هدی کاشیها

210 × 175سانتی‌متر

Hoda Kashiha, There Is A Brick Wall,  Bricks Are Broken, And  She Falls, So Happy  Birthday To All, 2021, 0
1400

هدی کاشیها

210 × 175سانتی‌متر

Hoda Kashiha, Oh, No No No no, Don't Let Him Gooo!, 2021, 0
1400

هدی کاشیها

210 × 175سانتی‌متر

Hoda Kashiha, Tantalus Punishment, 2021, 0
1400

هدی کاشیها

210 × 175سانتی‌متر

Hoda Kashiha, Along Evening, 2021, 0
1400

هدی کاشیها

210 × 175سانتی‌متر

Hoda Kashiha, The Top Secret, 2021, 0
1400

هدی کاشیها

210 × 175سانتی‌متر

Hoda Kashiha, Last sunset, Last dive, 2021, 0
1400

هدی کاشیها

210 × 175سانتی‌متر

Hoda Kashiha, Black Is Black, 2021, 0
1400

هدی کاشیها

210 × 175سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop