icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
برخورد کردن خویشتن‌ها
نمایشگاه گروهی

19 تير تا 6 شهريور 1400

برخورد کردن خویشتن‌ها

هنرمندان

در این نمایشگاه

Amir H Fallah, Life, 2021, 0
1400 | زندگی

امیر ح. فلاح

152.4 × 91.4سانتی‌متر

Amir H Fallah, Chamed, 2021, 0
1400 | خفه شده

امیر ح. فلاح

15.2 × 10.1سانتی‌متر

bktop