icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جریانات متناوب
نمایشگاه گروهی

27 خرداد تا 18 تير 1400

جریانات متناوب

جریانات متناوب هشت هنرمند ایرانی و غیرایرانی را گرد هم می‌آورد تا به کاوش در دامنه گسترده‌ای از مسائل در مفاهیمی مثل ادراک، هویت ، نماد، و به‌کارگیری مجدد ارزش‌ها در هنر معاصر بپردازد. در این دنیای "برهمِ آنلاین، طبقه‌بندی معمول جای خود را به چیدمان تصادفی اطلاعات، تصاویر و صداها داده‌اند، تغییری که مرز بین حقیقی و غیرحقیقی را محو کرده است. با این وجود این رویه نوین پیوندها و رزونانس‌های تازه‌ای خلق کرده که با تکرار فرآیند "ساختارشکنی، اصلاح و بازآفرینی"، درک متداول ما از فضا، قلمرو، جنسیت، هویت، سلسه‌مراتب و تاریخ را سست می‌کند. در جریانات متناوب هنرمندان خارج از قیدوبند معاصر و تاریخی طرح می‌زنند، سلسله‌مراتب‌ها و ارزش بندی های معمول را کنار می‌گذارند تا آثار مرموز و تازه‌ای خلق کنند. کار آن‌ها تصاحب، استفاده مجدد، بازچینی و بازآفرینی المان‌هایی است که از منابع بی‌انتها مثل شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ‌عامه، فولکلور، کیچ، فیلم، الگوهای رفتاری، بازی‌های ویدئویی، تاریخ هنر و غنائم و قواعد آن، طرح‌ها و فرهنگ‌های دیگر به‌دست آمده‌اند و بدل به آثاری شده‌اند که در آن مرزهای بین هنر، صنعتگری و طراحی محوشده و مفاهیم متداول ارزش نسبی به زیر کشیده شده است. هدف جریانات متناوب موشکافی سازوکار تغییر شکل اشیا و تصاویر در این پروسه تصاحب و نحوه اثرگذاری این "استفاده" و "استفاده مجدد" بر هویت و ارزش (زیباشناختی، اجتماعی و البته اقتصادی) آثار خلق‌شده، خالقان این آثار، مخاطبانشان و فضایی است که در آن به نمایش درمی‌آیند.

در این نمایشگاه

Alidad Jalali, Akram, 2020, 0
1399 | اکرم

علیداد جلالی

65 × 95 × 15سانتی‌متر

Homa Delvaray, Kolsum-Naneh, 2012, 0
1391 | کلثوم ننه

هما دلورای

48.5 × 17.5سانتی‌متر

Homa Delvaray, Khash, 2021, 0
1400 | خَش

هما دلورای

237 × 215 × 35سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop