icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سرزمین مادری
پونه اوشیدری - نمایشگاه فردی

4 تير تا 21 تير 1400

سرزمین مادری

بیانیه نمایش:

زمینی آباد که در آن کوه‌های سترگ، رودهای خروشان، آب‌های پهناور، درختانی پُربار و جُنبندگانی از همه نوع، در صلح و آرامش و نظم زاده می‌شوند، پرورش می‌یابند و می‌میرند، به‌سان دانه‌ای در دلِ میوه، ریشه‌ای در دلِ خاک، آتشی در آتشدان، آبی در قنات، باغی در کویر و کودکی در زهدانِ مادر، آسوده و محفوظ، در رؤیای سرزمینِ مادری.

مجموعه‌ی «سرزمین مادری» شامل سه بخش است و با الهام از وضعیت برخی مناطق ایران که در گذر زمان، به دلیل شرایط نامساعد اقلیمی، از زیست تهی شده‌اند خلق شده است. در بخش نخست، هنرمند به تصویرگری از عکس‌های متعلق به مناطق تاریخی ایران پرداخته و مخاطب را با فضاهای تاریخی و متروك كه در بستری طبیعی قرار گرفته‌اند مواجه می‌کند. این مناطق در طول سالیان دراز دگرگون گشته و خالی از زیست شده‌اند. در آثار اوشیدری گیاهان در فضایی معلق همانند هیولایی در حال رشد گسترش می‌یابند و تمامی اثر را كه شاید نگاه نقاش به منطقه‌ای تاریخی و با منظره باشد در برمی‌گیرند؛ بناهایی چون آب انبارها و چهارطاقی ها آتشكده‌ها) كه كاربردی اساسی در حفظ آبادی و زندگی مردم در طول تاریخ داشته‌اند. ///

در شرایط نامناسب اقلیمی، زمانی که زیستگاهی از حیات عاری شده است یا ساكنینش برای دستیابی به شرایط مساعدتر و بقا به مکانی دیگر مهاجرت کرده‌اند، زیستن روایتی نو پیدا کرده و نقاش در پی نمایش آن است. چیدمان های زنده بخش دیگر آثار است كه از ترکیب گیاهان و عكس‌ها تشكيل شده‌اند.این آثار چیدمان‌هایی از مراحل رشد گیاهان هستند كه پروسه‌ی تکمیل آن‌ها توسط هنرمند مستندسازی و ثبت شده است. در بخش دیگر این مجموعه با برداشتی از رؤیای سرزمین مادری مواجه می شویم که با الهام از جایگاه حفاظت از منابع طبیعی و ریشه های باستانی آن در میراث نوشتاری و ارزشمندی زمین در متون کهن ایرانی، شكل گرفته است. آثاری از تصویر كودكی در پناه مادرش كه در رابطه با زادگاه انسان‌ها است. وجه تشبيه كودك به زمین و طبیعت به مادری بخشنده كه در متون باستانی نیز به آن‌ها اشاره شده، حسی از تعلق و وابستگی خاطر به زادگاه را به بیننده القا می‌کند. نمایشگاه سرزمین مادری» از ۶ تا ۲۱ تیرماه در گالری باوان برقرار است.


مطالعه بیشتر: بازخوانی نمایشی از پونه اوشیدری در گالری باوان

در این نمایشگاه

Pooneh Oshidari, The Islands White Heart ,Qeshm, 2020, 0
1399

پونه اوشیدری

70 × 100سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, The Silent Tower #2, 2020, 0
1399 | برج سکوت شماره‌ی ۲

پونه اوشیدری

70 × 100سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Hormuz, 2019, 0
1398 | هرمز

پونه اوشیدری

97 × 134سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

50 × 70سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

100 × 69سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, The Fire Priest, 2019, 0
1398 | آتوربان

پونه اوشیدری

100 × 69سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Siahgal Fire Temple, 2019, 0
1398 | آتشکده‌ی سیاهگل

پونه اوشیدری

99 × 69سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Khorramdasht, 2020, 0
1399 | خرم‌دشت

پونه اوشیدری

100 × 69سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

31 × 41سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Qeshm Cistern, 2019, 0
1398 | آب‌انبار قشم

پونه اوشیدری

23 × 30سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

23 × 31سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

22 × 31سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Survivors #2, 2020, 0
1399 | نجات‌یافته شماره‌ی ۲

پونه اوشیدری

59 × 45سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

102 × 120سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Bahman and Shirin, 2021, 0
1400 | بهمن و شیرین

پونه اوشیدری

150 × 240 × 6سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

43 × 37سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Survivors #3, 2021, 0
1400 | نجات یافته شماره‌ی ۳

پونه اوشیدری

60 × 45سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Survivors #1, 2019, 0
1398 | نجات‌یافته شماره‌ی ۱

پونه اوشیدری

45 × 60سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

52 × 40سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

54 × 42سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

پونه اوشیدری

52 × 40سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Espakhou Temple, 2021, 0
1400 | معبد اسپاخو

پونه اوشیدری

105 × 180سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Fireguard, 2020, 0
1399 | محافظ آتش

پونه اوشیدری

50 × 70سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, The Silent Tower #1, 2020, 0
1399 | برج سکوت شماره‌ی ۱

پونه اوشیدری

40 × 45سانتی‌متر

Pooneh Oshidari, Survivors #4, 2020, 0
1399 | نجات یافته‌ شماره‌ی ۴

پونه اوشیدری

100 × 60سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop