icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ردِ گچ
طلا مدنی - نمایشگاه فردی

17 تير تا 17 شهريور 1400

ردِ گچ

در مجموعه‌ی «ردِ گچ» آثار تازه‌ای گرد هم آورده شده‌اند که به آموزش و پرورش می‌پردازند. طلا مدنی در ردِ گچ به جهان بیرون پرداخته، به راه و روش‌های مدرسه‌داری که کودکان با آن‌ها کنترل شده و با فرهنگ‌‌ آشنا می‌شوند./// با مجموعه‌ای از نقاشی‌ها روبه‌رو هستیم که با گچ روی تخته سیاه کشیده شده‌اند و به نقش کپی کردن و تکرار در یادگیری می‌پردازند، و برای این کار از نقش‌های تکرارشده‌ای استفاده می‌کنند که از روی عمد هیچ نظم و قاعده‌ای ندارند. کودکان به شکل مخاطبان آموزش تصویر شده‌اند، طوری که در یکی از نقاشی‌ها ردیفی از فیگورهای ریزاندام را می‌بینیم که به دهان مردی درازکش داخل شده و سپس ردیفی از فارغ‌التحصیلان از پشتش خارج می‌شوند.

در این نمایشگاه

Tala Madani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

طلا مدنی

51.4 × 43.2سانتی‌متر

Tala Madani, Blackboard (Vertical Gestures), 2021, 0
1400 | تخته سیاه (ژست‌های عمودی)

طلا مدنی

152.4 × 304.8سانتی‌متر

Tala Madani, Lights all Around, 2021, 0
1400 | نورهای اطراف

طلا مدنی

61 × 45.7سانتی‌متر

Tala Madani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

طلا مدنی

100.3 × 80سانتی‌متر

Tala Madani, Silver Sunset (Delete), 2021, 0
1400 | غروب نقره‌ای (حذف)

طلا مدنی

101.6 × 101.6سانتی‌متر

Tala Madani, House on Linen, 2021, 0
1400 | خانه در لینن

طلا مدنی

96.5 × 76.2سانتی‌متر

Tala Madani,  Big Dipper, 2021, 0
1400 | دب اکبر

طلا مدنی

50.8 × 40.6سانتی‌متر

Tala Madani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

طلا مدنی

213.4 × 152.4سانتی‌متر

Tala Madani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

طلا مدنی

152.4 × 147.3سانتی‌متر

Tala Madani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

طلا مدنی

99.7 × 80سانتی‌متر

Tala Madani, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

طلا مدنی

152.4 × 304.8سانتی‌متر

Tala Madani, Blackboard (Further Education), 2021, 0
1400 | تخته سیاه (تحصیلات بیشتر)

طلا مدنی

152.4 × 304.8سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop