icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دریا

شهرزاد لک

- نمایشگاه فردی

31 ارديبهشت تا 5 خرداد 1400

دریا

بـه عقیده‌ی من در این جهان هیچ‌چیز الهـام‌بخش تر از طـبیعت نیست و با غرق‌ شدن در طبیعت به خودآگاهی دست پیدا می‌کنیم. زندگی کوتاه است و جهان هستی، پهناور. چه بهتر که به تماشا و شـناخت و درک عمیق طبیعت بنشینیم. دریـاها بخش عظیمی از کـره خاکی را فرا گرفتند که مظهر زیبایی، شـکوه و آرامـش هستند و بـه مثـابه زندگی همواره در جریان و تلاطم هستند. اگر به طور عمیق به دریا بنگریم شاهد عظمت هستی و درکی ژرف از زندگی خواهیم‌بود.

bktop