icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شادی‌های شما

فرزین فخر یاسری

- نمایشگاه فردی

30 ارديبهشت تا 14 خرداد 1400

شادی‌های شما

در این نمایشگاه

Farzin Fakhr Yaseri, The Show, 2015, 0
1394 | نمایش

فرزین فخر یاسری

85 × 120سانتی‌متر

Farzin Fakhr Yaseri, Me & My horse, 2016, 0
1396 | من و اسبم

فرزین فخر یاسری

100 × 70سانتی‌متر

Farzin Fakhr Yaseri, Singer on the BBC, 2018, 0
1397 | خواننده در بی بی سی

فرزین فخر یاسری

70 × 100سانتی‌متر

Farzin Fakhr Yaseri, Coffee House, 2016, 0
1395 | قهوه خانه

فرزین فخر یاسری

70 × 100سانتی‌متر

bktop