باهم

نمایشگاه گروهی

1 اسفند تا 22 اسفند 1399
باهم

رویدادی است سالانه كه از اين پس پايان هر سال شاهد آن خواهيم بود . در ” باهم ” تلاش بر اين است كه دوستداران هنر بتوانند آثار ارزشمند نزد خود داشته باشند. باهم تعاملى است بين : هنرمند / گالرى / مخاطب

باهم

در این نمایشگاه

محله

میرزای شیرازی

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze