تکرار

نمایشگاه گروهی

1 اسفند تا 10 اسفند 1399
تکرار

پروانه اعتمادی، نجمه امینی، حمید پازوکی، فرامرز پیلارام، بهاره تکمیل، مریم جهانی، مهدی چیت سازها، اشلینگ حق شناس، آوین حماصیان، احسان خاکسار حقانی، بهرام دبیری، بهار رنجبر، شیوا سرلک، علی سلطانی، همایون سلیمی، شهاب طایفه مهاجر، حسام فطرتی، فربد مرشد زاده، منوچهر معتبر، سیراک ملکانیان، مینا نادری، مرجان نعمتی، محسن وزیری مقدم

نمایشگاه‌گردان: شیوا سرلک

تکرار

در این نمایشگاه

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze