نقاشی‌ها

علی گلستانه - نمایشگاه فردی

12 روز تا پایان

24 بهمن تا 10 ارديبهشت 1400
نقاشی‌ها

گالری مریم هرندی از 24 بهمن 1399 جدیدترین آثار علی گلستانه را نمایش می‌دهد. این نمایش تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت.

نقاشی‌ها

در این نمایشگاه

رویدادها در نزدیکی

محله

دروس

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze