icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
انتزاع
نمایشگاه گروهی

3 بهمن تا 8 بهمن 1399

انتزاع

انتزاع می تواند سبک درونی هنرمند در خوانشی اندیشه ورزانه باشد از آن رو که مفاهیم گسترده درون را درایجازی بصری و فرمی به تصویر می کشد. گمان می رود درون مایه های اکسپرسیو این آثار راه خود را از خلال سبک های متفاوتشان و با استفاده از فرم های نو به این حوزه باز کرده اند.

‎هنرمندان : ‎سعید امکانی ‎صادق ادهم ‎الهام باقری ‎صفا بنایی ‎مهدی جلالی ‎آرزو جباری ‎هانیه کرکچی ‎زهرا نازدار

نمایشگاه‌گردان: آرش سلطانعلی

bktop