icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بی حسی
نمایشگاه گروهی

28 شهريور تا 25 مهر 1399

بی حسی

تاثيرات جنگ بر روي روان انسان و زيست بوم لینک: https://3-platform.com/3d/ برگزارکنندگان: WEAD، گفتمان زنان اکو آرتيست و پلتفرم 3 نمایشگاه در دو بخش، نمایش در پلتفرم 3 و نمایش آنلاین می باشد.

گفتمان زنان اکو آرتیست با همکاری پلتفرم 3 نمایشگاه با عنوان "بی حسی: تاثیرات جنگ بر روی روان انسان و زیست بوم" را برگزار می کند. این نمایشگاه در دو مکان به صورت حضوری و آنلاین توسط کیوریتورها عاطفه خاص و مینوش زمردی نیا برگزار می گردد. تمرکز این نمایشگاه بر تاثیرات جنگ بر زیست بوم و ساکنان مناطق جنگ زده می باشد. افزایش تنش های اخیر بین ایران و ایالات متحده باعث افزایش اضطراب در مورد جنگ احتمالی بین این کشورها شده است. هدف، رسیدن به یک مکالمه مابین کیورتورها و هنرمندان و درنهایت به اشتراک گذاشتن آن با مخاطبان برای صحبت و بحث بیشتر پیرامون این موضوع، فرای مرزهای سیاسی و جغرافیایی است. ما بر این باوریم که هنر توانایی تأثیرگذاری بر ادراکات ، توسعه گفتگوی معنادار و آگاهی بخشی درباره موضوعات مهم را به عموم مردم دارد./// این نمایشگاه دوره آنتروپوسن را نشان می دهد و تأکید بر تأثیر جنگ در سراسر جهان ، بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی دارد. هنرمندان حاضر در این نمایشگاه مستقیماً یا از طریق خاطراتی که از خانواده آنها به ارث رسیده است و یا از طریق تحقیقات محیطی به تجربیات شخصی جنگ پاسخ می دهند. این آثار به بسیاری از تأثیرات و چالش های جنگ از جمله؛ آوارگی، مهاجرت، بی عدالتی نژادی، اشتباهات تاریخی، بی حس شدن روان انسان ها و دشمن نامرئی ویروس کرونا، اشاره دارد.

نمایشگاه‌گردان: عاطفه خاص و مینوش زمردی نیا

در این نمایشگاه

Azin Seraj, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

آذین سراج

Roya Ebtehaj, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

رویا ابتهاج

Sara Madandar, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

سارا مدندار

Shole Asgari, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

شعله عسگری

Farzaneh Najafi, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

فرزانه نجفی

Mana Salehi, Untitled, 2019, 0
1398 | بدون عنوان

مانا صالحی

Nazli Abbaspoor, Untitled, 2017, 0
1396 | بدون عنوان

نازلی عباس پور

Noushin Nafisi, Shelter, 2020, 0
1399 | جان پناه

نوشین نفیسی

نمای چیدمان

bktop