اولین بار من

نمایش گروهی ویدئوآرت

11 روز تا پایان

9 خرداد تا 27 تير 1399
اولین بار من

نمایشگاه تولیدات مشترک ویدئو آرت فکتوری تی‌تی

نمایشگاه‌گردان: آسیه سلیمیان

هنرمندان

اولین بار من

رویدادها در نزدیکی

 • دیگری

  دیگری ملینا بهرامی

  فضای هنری همرس 4 روز تا پایان 1/45 کیلومتر
  • امروز
  • جمعه
 • ققنوس

  ققنوس نمایشگاه گروهی

  گالری نگر 1 روز تا پایان 1/69 کیلومتر
  • امروز
  • سه شنبه
  • جمعه
 • من، گاوم

  من، گاوم بابک یاقوتی

  گالری آتبین 1 روز تا پایان 1/79 کیلومتر
  • امروز
  • سه شنبه
  • جمعه
 • قابی از جنس تلنگر

  قابی از جنس تلنگر نمایشگاه گروهی

  فرهنگسرای نیاوران 3 روز تا پایان 3/39 کیلومتر
  • امروز
  • پنجشنبه
  • جمعه
 • گمش

  گمش عارف رودباری شهمیری

  گالری کاما 1 روز تا پایان 3/66 کیلومتر
  • امروز
  • سه شنبه
  • جمعه
 • ماضی استمراری

  ماضی استمراری درسا بسیج

  گالری والی 8 روز تا پایان 4/67 کیلومتر
  • امروز
  • جمعه
  • سه شنبه

محله

شریعتی

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze