تایمز - نمایش آنلاین

هادی فلاح‌پیشه - نمایشگاه فردی

5 روز تا پایان

6 خرداد تا 21 تير 1399
تایمز - نمایش آنلاین

فارنهایت مادرید با خوشحالی برای اولین بار در مادرید، نمایش انفرادی "تایمز" از هادی فلاح پیشه هنرمند ایرانی را برگذار میکند. این نمایشگاه مجموعه ای از قطعات غیر متعارف را ایجاد می کند که در درجه اول از رویه های عکاسی و همچنین عملکرد و نصب برای بی ثبات کردن بینش از یک موضوع پایدار و مفرد ایجاد می شود.

تایمز - نمایش آنلاین

در این نمایشگاه

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze