یک پنجره برای دیدن - نمایش آنلاین

نمایشگاه گروهی

9 خرداد تا 27 خرداد 1399

در این نمایشگاه

نمایشگاه‌های فعلی گالری

 • برداشتِ نزدیک

  برداشتِ نزدیک مهتا معینی

  گالرى عصر 8 روز تا پایان
  • امروز
  • جمعه
  • سه شنبه
 • سرچشمه‌ سرخ

  سرچشمه‌ سرخ نمایشگاه گروهی

  موزه هنرهای معاصر فلسطین 1 روز تا پایان 2/67 کیلومتر
  • امروز
  • سه شنبه
  • جمعه

محله

میرزای شیرازی

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze