خیال، شتاب، چشم انداز - نمایش آنلاین

نمایشگاه گروهی

27 ارديبهشت تا 31 خرداد 1399
خیال، شتاب، چشم انداز - نمایش آنلاین
خیال، شتاب، چشم انداز - نمایش آنلاین

در این نمایشگاه

رویدادها در نزدیکی

 • سرچشمه‌ سرخ

  سرچشمه‌ سرخ نمایشگاه گروهی

  موزه هنرهای معاصر فلسطین 1 روز تا پایان 1/89 کیلومتر
  • امروز
  • سه شنبه
  • جمعه

محله

میرزای شیرازی

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze