همچون شاعری چاقو در دست

شنتیا ذاکر عاملی - نمایشگاه فردی

12 مهر تا 29 مهر 1398
همچون شاعری چاقو در دست
همچون شاعری چاقو در دست

رویدادها در نزدیکی

 • ... تا هنر معاصر

  ... تا هنر معاصر نمایشگاه گروهی

  موزه‌ی هنرهای معاصر اصفهان 33 روز تا پایان 3/38 کیلومتر
  • امروز
  • جمعه
  • جمعه
 • فضانورد افتاده

  فضانورد افتاده پاول فون هویدونک

  موزه‌ی هنرهای معاصر اصفهان 33 روز تا پایان 3/38 کیلومتر
  • امروز
  • جمعه
  • جمعه

نمایش مسیر

Via Google maps

Via Waze