icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تصادف با خورشید
هدی کاشیها - نمایشگاه فردی

28 ارديبهشت تا 29 خرداد 1397

تصادف با خورشید

نمایش در سالنِ دومِ گالری

این مجموعه، نقاشی‌های سرخوشانه‌ای‌ست که بین زندگی واقعی و تخیل‌هایم در حرکت است. ثبت کردن لحظه‌های مضحک تلخ و غیر طبیعی که در یک چشم به‌هم زدن اتفاق می‌افتد و تصویر کردن هرآنچه به ذهن میرسد و باعث برانگیختن تخیل میشود، بدون هیچ سانسوری. در کارهای من شخصیت‌ها احساس‌های متناقض و موقتی را در لحظه تجربه میکنند؛ عالقه و بیزاری، خشونت و آرامش و قدرت و بیقدرتی. این دوگانگی‌ها من را به تصویر کردن رابطه متقابل زن و مرد علاقه‌مند کرده است. در بسیاری از این کارها مرز مشخصی بین تعریف‌های سنتی زن و مرد وجود ندارد و به این خاطر شخصیت‌ها از داشتن جنسیت مشخص سرباز میزنند و نقش غالب و مغلوب مدام بین آنها عوض میشود.

در این نمایشگاه

Hoda Kashiha, The Survivor, 2018, 0
1397 | نجات‌یافته

هدی کاشیها

150 × 130سانتی‌متر

Hoda Kashiha, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

هدی کاشیها

120 × 100سانتی‌متر

Hoda Kashiha, Untitled, 2018, 0
1397 | بدون عنوان

هدی کاشیها

bktop