icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

مرجان شریعتی

- نمایشگاه فردی

16 خرداد تا 21 خرداد 1403

بیانیه‌ی نمایش:

ما مرده ایم و خاطرات را زندگی میکنیم؟

یا زندگی میکنیم و با خاطرات میمیریم؟

تبدیل به خاطره میشویم و یک روز ناپدید و در هیاهوی روزگار محو..

به جز عکس‌ها، ما فقط در یاد بازماندگانمان می‌مانیم... به راستی چقدر زمان می‌برد تا فراموش شویم؟

bktop