icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هامون
نمایشگاه گروهی

18 خرداد تا 1 تير 1403

هامون

نمایش گروهی با عنوان «هامون» با یاد داریوش مهرجویی در گالری باشگاه از 18 خرداد تا 1 تیر برگزار می‌شود.

نمایشگاه‌گردان: بهنام کامرانی

هنرمندان

 • -  تبسم تهم
 • -  فرهاد توکلی
 • -  فائزه حمامی
 • -  ندا جلیلی
 • -  نرگس فراهانی
 • -  فائزه خان‌محمدی
 • -  نازنین بهزادی
 • -  فرناز لیراوی
 • -  هدیه خوزان
 • -  رویا مضروعی
 • -  نیوشا طالقانی
 • -  پرستو طاهری
 • -  شیدا بنی‌هاشمی
 • -  زهرا نوروزی
 • نمایش هنرمندان بیشتر
 • نمایش هنرمندان کمتر

در این نمایشگاه

Diba Samadi, Untitled, 2024, 0
1403 | بدون عنوان

دیبا صمدی

17 × 22سانتی‌متر

Faeze Hamami, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

فائزه حمامی

100 × 150سانتی‌متر

Faezeh Khan Mohamadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

فائزه خان‌محمدی

21 × 29سانتی‌متر

Hedieh Khozan, Untitled, 2024, 0
1403 | بدون عنوان

هدیه خوزان

45 × 45سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop