icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تغییر گسترده: تحریف به عنوان گفتگو در هنر مدرن و معاصر
نمایشگاه گروهی

41 روز تا پایان

15 ارديبهشت تا 9 شهريور 1403

تغییر گسترده: تحریف به عنوان گفتگو در هنر مدرن و معاصر

نمایشگاه گروهی با عنوان «تغییر گسترده: تحریف به عنوان گفتگو در هنر مدرن و معاصر» از 15 اردیبهشت تا 9 شهریور در گالری لیلا هلر (نیویورک) برگزار می‌شود.

هنرمندان

نمای چیدمان

bktop