icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
روزگار باستان

اشکان حسینی

- نمایشگاه فردی

11 خرداد تا 29 خرداد 1403

روزگار باستان

نمایش آثار اشکان حسینی با عنوان «روزگار باستان» از 11 خرداد تا 29 خرداد در گالری شیرین برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Ashkan Hosseini, Silk Road, 2017, 0
1396 | جاده ابریشم

اشکان حسینی

147 × 160سانتی‌متر

Ashkan Hosseini, Ghame Del, 2012, 0
1391 | غمِ دل

اشکان حسینی

70 × 100سانتی‌متر

Ashkan Hosseini, Kaykavus, 2020, 0
1399 | کی‌کاووس

اشکان حسینی

140 × 112سانتی‌متر

Ashkan Hosseini, Kilim, 2020, 0
1399 | گلیم

اشکان حسینی

94 × 90سانتی‌متر

Ashkan Hosseini, Antiquity, 2024, 0
1403 | روزگار باستان

اشکان حسینی

41.5 × 29سانتی‌متر

bktop