icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فضاهای مدیریت شده و جنب‌ و جوش‌های به نسبت متعادل
ارسیا مقدم - نمایشگاه فردی

11 خرداد تا 29 خرداد 1403

فضاهای مدیریت شده و جنب‌ و جوش‌های به نسبت متعادل

نمایش آثار ارسیا مقدم با عنوان «فضاهای مدیریت شده و جنب‌ و جوش‌های به نسبت متعادل» از 11 خرداد تا 29 خرداد در گالری هما برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Arsia Moghaddam, Doctor Behrouzi Lar's Classroom, 2024, 0
1403 | کلاس دکتر بهروزی لار

ارسیا مقدم

100 × 70سانتی‌متر

Arsia Moghaddam, Sweeping the Yard of Gisha's House, 2024, 0
1403 | جارو کردن حیاط خانه گیشا

ارسیا مقدم

100 × 70سانتی‌متر

Arsia Moghaddam, Party in the Fireplace, 2024, 0
1403 | جشن در شوفاژخانه

ارسیا مقدم

120 × 100سانتی‌متر

Arsia Moghaddam, Difficult Decision Moment for Enthusiast Painter, 2024, 0
1403 | فیلم تو فیلم در مرداب مرغابی (لحظه سخت تصمیم‌گیری برای نقاش ناشی)

ارسیا مقدم

160 × 200سانتی‌متر

Arsia Moghaddam, Red Town, 2024, 0
1403 | شهر قرمز

ارسیا مقدم

69 × 99سانتی‌متر

Arsia Moghaddam, Soltani's Grocery Store, 0, 0
سوپری آقای سلطانی

ارسیا مقدم

120 × 100سانتی‌متر

Arsia Moghaddam, Dr. Behrouzi's Car Factory, 2024, 0
1403 | کارخانه اتومبیل دکتر بهروزی لار

ارسیا مقدم

150 × 180سانتی‌متر

Arsia Moghaddam, Going to Cinderella's Wedding, 2023, 0
1402 | آمدن به عروسی سیندرلایی

ارسیا مقدم

150 × 180سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop