icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نصرت‌اله مسلمیان - نمایشگاه فردی

7 ارديبهشت تا 28 ارديبهشت 1403

نمایش آثار نصرت‌اله مسلمیان از 7 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت در گالری هور برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Nosratollah Moslemian, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

نصرت‌اله مسلمیان

180 × 180سانتی‌متر

Nosratollah Moslemian, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

نصرت‌اله مسلمیان

100 × 100سانتی‌متر

Nosratollah Moslemian, Untitled, 2022, 0
1402 | بدون عنوان

نصرت‌اله مسلمیان

80 × 80سانتی‌متر

Nosratollah Moslemian, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نصرت‌اله مسلمیان

180 × 180سانتی‌متر

Nosratollah Moslemian, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نصرت‌اله مسلمیان

180 × 180سانتی‌متر

Nosratollah Moslemian, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

نصرت‌اله مسلمیان

180 × 180سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop