icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
برگی از پاییز صفر یک
نمایشگاه گروهی

31 فروردين تا 11 ارديبهشت 1403

برگی از پاییز صفر یک

بیانیه‌ی نمایش:

برگی از پاییز صفر یک

باد خزان وزید.///

تنها برگی که بر درخت ماند ،بر دیوار نقاشی شده بود.

تصویر، زبان گفتگوی نقاش با پیرامون خود است. گاه سخنش تلخ و زننده و گاه نرم و عاشقانه.

پاییز ۰۱ پروژه‌ایست که گفتگوی تصویری ۱۴ نقاش و طراح را در فاصله زمانی فصل پاییز پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

هنرمندان

bktop