icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگوهای من و آن دیگری

پریسا تقی‌پور

- نمایشگاه فردی

24 فروردين تا 21 ارديبهشت 1403

گفتگوهای من و آن دیگری

نمایش آثار پریسا تقی‌پور با عنوان «گفتگوهای من و آن دیگری» از 24 فروردین تا 7 اردیبهشت در پروژه‌های آران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Parisa Taghipour, I Will Arrive Dancing, 2023, 0
1402 | رقصان می‌آیم

پریسا تقی‌پور

236 × 140سانتی‌متر

Parisa Taghipour, Pendulum, 2023, 0
1402 | آونگ

پریسا تقی‌پور

210 × 130سانتی‌متر

Parisa Taghipour, Pause, 2023, 0
1402 | درنگ

پریسا تقی‌پور

85 × 108 × 120سانتی‌متر

Parisa Taghipour, My Mother’s Dream, 2023, 0
1402 | رویای مادرم

پریسا تقی‌پور

210 × 240 × 130سانتی‌متر

Parisa Taghipour, Looking for Peace, 2023, 0
1402 | در جستجوی آرامش

پریسا تقی‌پور

110 × 90 × 70سانتی‌متر

Parisa Taghipour, MADDI’s Smile, 2023, 0
1402 | تبسم مادی

پریسا تقی‌پور

115 × 210 × 140سانتی‌متر

Parisa Taghipour, Collapse, 2021, 0
1400 | فروپاشی

پریسا تقی‌پور

80 × 220 × 185سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop