icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
برجامانده‌ها

آناهیتا قاسم‌خانی

- نمایشگاه فردی

17 فروردين تا 4 ارديبهشت 1403

برجامانده‌ها

نمایش آثار آناهیتا قاسمخانی با عنوان «برجامانده‌ها» از 17 فروردین تا 18 فروردین در گالری طراحان آزاد برگزار می شود.

در این نمایشگاه

Anahita Ghasem Khani, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

آناهیتا قاسم‌خانی

220 × 41.5 × 62سانتی‌متر

Anahita Ghasem Khani, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

آناهیتا قاسم‌خانی

100 × 75 × 16سانتی‌متر

Anahita Ghasem Khani, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

آناهیتا قاسم‌خانی

100 × 75 × 16سانتی‌متر

Anahita Ghasem Khani, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

آناهیتا قاسم‌خانی

104 × 104 × 130سانتی‌متر

Anahita Ghasem Khani, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

آناهیتا قاسم‌خانی

70 × 24 × 33سانتی‌متر

Anahita Ghasem Khani, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

آناهیتا قاسم‌خانی

100 × 75 × 16سانتی‌متر

Anahita Ghasem Khani, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

آناهیتا قاسم‌خانی

نمای چیدمان

bktop