icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اشک دیو

تینا صادقیان

- نمایشگاه فردی

21 اسفند تا 22 اسفند 1402

اشک دیو

بیانیه‌ی نمایش:

همیشه تصور بر این بود که دیوها تنها از غم و رنج آدمیان تغذیه میکنند اما آنها احساسات ما را حتی فراتر از آنچه خود قادر به درک آن هستیم حس میکنند. چرا که برخلاف انسان‌ها که هم به روح و هم به جسم خود وابسته‌اند، دیوها تنها متکی به روح می‌باشند و هر حسی را در خالصانه ترین حالت تجربه می‌کنند.///

احساسات دیوها اغلب نادیده گرفته می‌شود زیرا در فرهنگ و افسانه‌های گوناگون دیو غالبا به عنوان نمادی برای شرارت و پلیدی شناخته می‌شود. اما موجوداتی به ظاهر خبیث نیز می توانند احساسات عمیقی را تجربه کنند، روحی آکنده از حزن و مخدوش داشته باشند و حتی گاهی اوقات اشک بریزند.

bktop