icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در ستایش رنگ‌ها
نمایشگاه گروهی

16 روز تا پایان

18 اسفند 1402 تا 18 خرداد 1403

در ستایش رنگ‌ها

نمایش بخش دوم مجموعه شخصی هما ضرابی با عنوان «در ستایش رنگ‌ها» به کوشش حسن و حسین روشن‌بخت از 18 اسفند تا 18 خرداد  در فضای هنری سوله برگزار می‌شود.

bktop