icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دی یو او
نمایشگاه گروهی

12 اسفند 1402 تا 4 فروردين 1403

دی یو او

نمایشگاه گروهی با عنوان «دی یو او» از 12 اسفند تا 4 فروردین در گالری هارمن پراجکتس برگزار می شود.

نمایشگاه‌گردان: راول بارک

هنرمندان

در این نمایشگاه

Icy and Sot, Memory Lines 2, 2024, 0
1402 | خطوط حافظه ۲

آیسی و سوت

76.2 × 57.2سانتی‌متر

Icy and Sot, Memory Lines 1, 2024, 0
1402 | خطوط حافظه ۱

آیسی و سوت

76.2 × 57.2سانتی‌متر

Icy and Sot, Study of Forms 3, 2023, 0
1402 | مطالعه فرم‌ها ۳

آیسی و سوت

121.9 × 63.5 × 43.2سانتی‌متر

bktop