icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ریال ٪ الکل
سهراب کاشانی - نمایشگاه فردی

18 اسفند تا 18 اسفند 1402

ریال ٪ الکل

نخستین دوره‌ی پروژه‌ی تهران زین، به حمایت مالی رضوان پراجکتز و را استودیو برگزار می‌شود.

بیانیه‌ی نمایش:

پروژه‌ی ریال ٪ الکل، نگاهی گذرا به بازه‌ای تاریخی و پر فراز و نشیب دارد که با ناامیدی و آشفتگی اقتصادی در ایران همراه بود. دوره‌ای که گسترش کرونا و پیامدهای فاجعه‌بار آن هم‌زمان بود با سقوط پول ملی.

طی روزهای به ظاهر بی پایان این پاندمی و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، کاشانی تمامی رسیدهای کاغذی خرید روزمره‌ی خانه و موزه‌اش (موزه‌ی سهراب) را جمع‌آوری کرد.

این رسیدها که بنا به شرایط و توصیه‌های مرسوم در آن زمان به همراه خریدها با الکل ضدعفونی می‌شدند، در زمان‌های مختلف و پیش از محو شدن اسکن و بایگانی شدند.

موزه‌‌ی سهراب یکی از آلتر-ایگو‌های کاشانی است. موزه‌ای زنده که نفس می‌کشد، حرکت می‌کند و شامل مجموعه‌ای از صدها شئ، سند و وسایل روزمره‌ی زندگی همراه با خاطرات و احساسات اوست.

موزه‌ی سهراب بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در مرکز شهر تهران در منطقه‌ی فردوسی مستقر بود.

نمای چیدمان

bktop