icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بذر فلز
محمد حسن‌زاده - نمایشگاه فردی

4 اسفند تا 21 اسفند 1402

بذر فلز

بیانیه‌ی نمایش:

گالری اُ نمایشی از پروژه‌ی اخیر محمد حسن‌زاده (م. ۱۳۵۸ گچساران) را با عنوان «بذر فلز» برگزار می‌کند.

این پروژه، مواجه‌ی پدیده‌ی نفت در تقابل با زیست اجتماعی و طبیعی مردمان جنوب است. پدیده‌ی نفت باعث تغییرات و تاثیرات بسزایی بر زیست مردمان جنوب (تغییر اقلیم ـ ساخت کارگاه‌های صنعتی و کمپ‌های کارگری و ایجاد حاشیه‌های بسیار محروم در کنار میدان‌های نفتی) و بازتعریف طبیعت جنوب دارد.

این پروژه به زیست اجتماعی و طبیعی مردمی اشاره دارد که زندگی انسانی و غیرانسانی آن‌ها تحت‌‌تاثیر عمیق و دائمی کشف و استخراج نفت قرار گرفته و بر آینده‌ی مبهم آن‌ها تا به امروز سایه انداخته است.

پروژه‌ی پیش‌رو در ادامه‌ی پروژه‌های پیشین هنرمند: «نفت: ارتفاع عمق» و «غنائم طبیعی» است. در واقع اگر سیر این پروژه‌های هنری را بررسی کنیم، از کل به جز و بالعکس در حرکت بوده است. تمرکز پروژه‌ی «لایه‌های سطح» بر سه بخش بذر فلز (پسماندها)، درون دود (زمین سوخته، منظره‌های نفتی) و تخیل خاک (تمرکز بر گیاهان وحشی و مقاوم) استوار است.

در این نمایشگاه

Mohammad Hasanzadeh, Metal Seed, 2023, 0
1402 | بذر فلز

محمد حسن‌زاده

21.5 × 100سانتی‌متر

Mohammad Hasanzadeh, Imagination of Soil, 2024, 0
1402 | تخیل خاک

محمد حسن‌زاده

90 × 146سانتی‌متر

Mohammad Hasanzadeh, Inside The Smoke, 2024, 0
1402 | درون دود

محمد حسن‌زاده

79 × 116سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop