icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
همزیستی

مهدی قنبری

- نمایشگاه فردی

27 بهمن تا 8 اسفند 1402

همزیستی

نمایش آثار مهدی قنبری با عنوان «همزیستی» از27 بهمن تا 8 اسفند در گالری اِو برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Mehdi Ghanbari, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مهدی قنبری

200 × 375سانتی‌متر

Mehdi Ghanbari, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

مهدی قنبری

121 × 176سانتی‌متر

bktop