icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فرونشست - بخش اول
ریحانه افضلیان - نمایشگاه فردی

13 بهمن تا 18 بهمن 1402

فرونشست - بخش اول

بیانیه‌ی نمایش:

تصویری که ما از زمین داریم در حال فراموشی‌ است.

تکه‌هایی که قبلا کنار هم بودند دیگر میلی به هم‌نشینی ندارند.

این تصویر شاید حال ساکنان زمین را هم نشان می‌دهد.

bktop