icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
خیرگی
گل‌آرا جهانیان - نمایشگاه فردی

19 بهمن تا 19 اسفند 1402

خیرگی

بیانیه‌ی نمایش:

در ۱۹ بهمن‌ماه، گالری ایتاکه نمایشی انفرادی با عنوان «خیرگی» از عکس‌های هنرمند ساکن تهران گل‌آرا جهانیان (م. ۱۳۶۵، ایران) به انتخاب درسا جلالی را برپا می‌کند. این مجموعه شامل آثاری است که طی یک سال گذشته در ایران شکل گرفته‌اند و نمایانگر چرخشی هستند در رویکرد هنرمند به موضوعات خود.///

هنرمند، که در مجموعه‌های پیشین خود به عکاسی شهری پرداخته بود، این‌بار در این مجموعه سراغ رابطه‌ی فضاهای درونی و بیرونی می‌رود و به ماهیت جداسازی و انزوا می‌پردازد.

مجموعه‌ی پیش رو با هدف پرداختن به مسئله‌ی ازهم‌پاشیدن جمع‌ها و بسته‌شدن فضاهای اجتماعی در چند سال‌ گذشته شروع شد و در آغاز تلاشی بود برای پیوندِ بدن فردی با بدن جمعی. اما از قضا برخورد با موانع عبورناپذیر و مواجهه با انزوای عمیق حاکم در بطن جامعه، سرانجام، ناکامی این تلاش را به تصویر کشید.

در روند شکل‌گیری مجموعه و تجسم این دغدغه، پنجره به‌مثابه‌ی قاب جداکننده‌ی جهان درون و بیرون حضور پررنگی پیدا کرد.پنجره خط انفصال است، نقطه‌ی کشمکشی است میان حیات درونی و حیات بیرونی، تعارضی است میان مرکز و افق، مرزی است میان فضای خصوصی و عمومی.

در نقطه‌ی شروع، ناظر، خیره به بیرون از قاب و در تقلا برای یافتن نوعی ارتباط پویا با جهان بیرون است. اما رفته‌رفته موانع مادی نمایان‌تر می‌شوند؛ نور فلاش اگرچه در آغاز، قاب و محتویاتش را رؤیت‌پذیرتر می‌کند، اما در نهایت، در برخورد با سطح شیشه‌ها بازمی‌گردد و موجب نوعی کوری موقت می‌شود. اینجا دیگر قاب نه برای دیدن بلکه برای ندیدن است: قابِ خیره ظلمت است در دل درخشش بی‌حد نور؛ گسستن است از بیرون و تاخوردن است به درون.

نمایش تا ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ ادامه دارد. 

نمایشگاه‌گردان: درسا جلالی

در این نمایشگاه

Golara Jahanian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

گل‌آرا جهانیان

30 × 40سانتی‌متر

Golara Jahanian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

گل‌آرا جهانیان

30 × 40سانتی‌متر

Golara Jahanian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

گل‌آرا جهانیان

30 × 40سانتی‌متر

Golara Jahanian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

گل‌آرا جهانیان

30 × 40سانتی‌متر

Golara Jahanian, Untitled, 0, 0
بدون عنوان

گل‌آرا جهانیان

30 × 40سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop