icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
فراتر از دو بعد
نمایشگاه گروهی

13 بهمن تا 23 بهمن 1402

فراتر از دو بعد

بیانیه‌ی نمایش:

ژرفای آثار هنری را فارغ از آنچه مربوط به ماده‌ی خلق آن‌ها می‌شود، می‌توان در ابعاد مختلف وجودی‌شان جستجو کرد. ابعادی که بسته به زاویه دید ذهنی هنرمند می‌تواند از هیچ شروع شود و به بی‌نهایت رسد.

هنرمندان مجسمه‌ساز در طول تاریخ هنر و در مسیر تبدیل محتوا به فرم، بعد سومی را خلق کردند که حاصل از فرآیند حالت دادن متریال برای بیان اندیشه‌شان بوده، فرآیندی که با گذشتن از دو بُعد، تمامیتی به آثار تجسمی بخشیده و مخاطب را بیش از پیش در تعامل با خود قرار داده است.

در این مجموعه با انتخاب آثاری جامع از هنرمندان مجسمه‌ساز هنر مدرن و معاصر ایران کوشش بر آن داشته‌ایم که با تأملی دوباره به این هنر، آثار چندین نسل از هنرمندان شاخص در این زمینه را باری دیگر در کنار هم مرور کنیم.

دنیا مشرفی

نمایشگاه‌گردان: دنیا مشرفی

bktop