icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جریان
نمایشگاه گروهی

1 روز تا پایان

13 بهمن تا 4 اسفند 1402

جریان

بیانیه‌ی نمایش:

زیرزمین دستان نمایش «جریان» را از جمعه ۱۳ بهمن ماه تا ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ با آثاری از ساسان ابری، ناصر بخشی، صدرا بنی‌اسدی، شایان سجادیان، هانیه صدری، امیرنصر کم‌گویان، محمدرضا عرب خزائلی، مینا محسنی، آلیشیا مرصعی، مينا محمدی و سوفیا یگانه ارائه می‌کند.///

شکل‌گیری این نمایش حاصل رویکردی بر مبنای خوانش مطلق تصویر بوده است. آثار نمایش به مثابه‌ی تصویر ارائه می‌شوند: تصویر به معنی واقعی کلمه.

در اینجا، تصویر نه تنها یک سطح عکاسی یا نقاشی شده محسوب می‌شود بلکه آن لحظه‌ای از یک واقعه است که در خاطره ثبت می‌شود، چنان که چکیده‌ی یک دیدار است. نفس تصویر آن چنان محمل پرتوانی است که زمانی که تولید شود راه خود را در آثاری باز می‌کند که هنوز تولید نشده‌اند.

هرکدام از ما پیرامون خود را می‌بینیم و پیچش‌های تجربه‌ی خود را تبدیل به یک فرم زبانی می‌کنیم. این کشفی است که از بیرون داریم و در قالب تصویر بیان شده و منتقل میشود. تصاویری که به وجود می‌آیند، بر تولید تصویرهای بعدی اثر می‌گذارند.

بارزترین مثال آن انسانی است که در برابر یک منظره‌ی طبیعی قرار میگیرد و ما آن را شبیه یک نقاشی دریافت و تأویل می‌کنیم. انسان دنیا را به مثابه‌ی تصویر می‌بیند: از نقاشی‌های غار لاسکو که توضیح شکار را به تصویر می‌کشند تا دیدگاه معاصر ما که در آن هر چیز، حتی طبیعت، از طریق یک تصویر تصور می شود، یک نقطه‌ی مرجع ثابت را نشان می‌دهد که به تصویری استوار متصل است.

هنرمندان

نمای چیدمان

bktop