icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نقص؛ عنصر زیبایی؛ علت تمايز

پانیذ سهرابی

- نمایشگاه فردی

29 دى تا 20 بهمن 1402

نقص؛ عنصر زیبایی؛ علت تمايز

نمایش آثار پانیذ سهرابی با عنوان «نقص؛ عنصر زیبایی؛ علت تمايز» از 29 دی تا 20 بهمن در مجموعه‌ی معاصر سو برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Paniz Sohrabi, Ugly Angel, 2023, 0
1402 | فرشته زشت

پانیذ سهرابی

20 × 17سانتی‌متر

Paniz Sohrabi, Ugly Angel, 2023, 0
1402 | فرشته زشت

پانیذ سهرابی

25 × 15سانتی‌متر

Paniz Sohrabi, Ugly Land's Angel, 2023, 0
1402 | فرشته سرزمین زشت

پانیذ سهرابی

64 × 120سانتی‌متر

Paniz Sohrabi, Ugly Land's Angel, 2023, 0
1402 | فرشته سرزمین زشت

پانیذ سهرابی

70 × 55سانتی‌متر

Paniz Sohrabi, Tears of Gold, 2023, 0
1402 | اشک طلا

پانیذ سهرابی

80 × 80سانتی‌متر

Paniz Sohrabi, Ugly Land's Angel, 2023, 0
1402 | فرشته سرزمین زشت

پانیذ سهرابی

70 × 55سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop