icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مستتر

مریم صلاحی

- نمایشگاه فردی

29 دى تا 13 بهمن 1402

مستتر

بیانیه‌ی نمایش:

سردرگمی و بلاتکلیفی میان گذشته ناشناخته و ابهامات آینده، دغدغه گریزناپذیر نسلی است و همچون اصل هبوط، بر پیشانیشان حک شده است.

نسل استتار شده تاریخ، از گذشتگانی شکل گرفته و به فرزندانی می‌رسد که نظاره‌گران زندگی خویشند؛ به سان مترسک‌هایی که بر زمین کاشته شده تا مگر پرنده‌ای بر شاخه‌ای نگنجد و نجنبد.

شناخت بنیادی خویش با دیدن و دیده شدن ارتباط مستقیم دارد و انسان با روح سیال و تنش های زیستی زمان زیادی را برای مشاهده سرزمین ناشناخته پیرامونش طی می‌کند تا روزی اگر خوش اقبال باشد، به صلح درونی دست یابد و طراوت امید را در روح خود به صلیب نکشد.

آثار این مجموعه مصداق دوره زیستی است که نظاره گر آن بوده‌ام و با خود آگاهی بنیادی سعی در زنده نگه‌داشتن امید به روزگاری آرام و بدون بیم از آینده دارم.

مریم صلاحی

bktop