icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نمایش منتخبی از آثار شماره اول گالری کاغذی هوزاین
نمایشگاه گروهی

26 آبان تا 6 آذر 1402

نمایش منتخبی از آثار شماره اول گالری کاغذی هوزاین

بیانیه‌ی نمایش:

در این شماره ما افتخار همکاری با گالری‌های اثر، ایرانشهر، باوان، نیان، اچ و هنرمندان مستقل را داشتیم.

ما بر این باوریم هنر این توانایی را دارد که از مرزها عبور کرده و افراد از اقشار مختلف را به هم پیوند زند و همچنین به گسترش و همگانی شدن تنوع در دنیای هنر متعهد هستیم.

ما به‌شدت معتقدیم که اگرچه هر کسی داستان منحصربه‌فرد خود را برای گفتن دارد، اما داستان‌های ما در مسیر زندگی باهم تلاقی دارند که خاطراتی مشترک می‌سازند، تلاش بر این بوده است تا راوی این داستان‌های مختلف و جوینده این نقاط اشتراک باشیم.

هنرمندان

در این نمایشگاه

Saeedeh Mighani, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

سعیده میقانی

28 × 18سانتی‌متر

Sima Shahmoradi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

سیما شاهمرادی

140 × 170سانتی‌متر

Sima Shahmoradi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

سیما شاهمرادی

100 × 80سانتی‌متر

Shahpari Behzadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

شاه‌پری بهزادی

150 × 140سانتی‌متر

Shahpari Behzadi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

شاه‌پری بهزادی

140 × 150سانتی‌متر

Morteza Khosravi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

مرتضی خسروی

120 × 150سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop