icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آنجا که بودم

محمدرضا خلیلی

- نمایشگاه فردی

15 دى تا 29 دى 1402

آنجا که بودم

نمایش آثار محمدرضا خلیلی با عنوان «آنجا که بودم» از 15 دی تا 29 دی در گالری نیان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Mohammadreza Khalili, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

محمدرضا خلیلی

13.5 × 20.5سانتی‌متر

Mohammadreza Khalili, Untitled, 2021, 0
1400 | بدون عنوان

محمدرضا خلیلی

13.5 × 20.5سانتی‌متر

Mohammadreza Khalili, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

محمدرضا خلیلی

90 × 120سانتی‌متر

Mohammadreza Khalili, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

محمدرضا خلیلی

90 × 120سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop