icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سایه روشن

پرژام پارسی

- نمایشگاه فردی

15 دى تا 20 دى 1402

سایه روشن

بیانیه‌ی نمایش:

زندگی معنا و هدف دارد. خوشبختی ارزش دنبال کردن دارد و وجود مهم است. شادی و عشق واقعی است. انسانیت ارزشمند است و زندگی دارای هدف است.

نمای چیدمان

bktop