icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سنگ‌ها سخن می‌گویند

مهدی اخویان

- نمایشگاه فردی

8 دى تا 15 دى 1402

سنگ‌ها سخن می‌گویند

بیانیه‌ی نمایش:

بیا ز سنگ بپرسیم که از حکایت فرجام ما چه می داند.چه اسراری در سنگ ها نهفته است، این عنصر شگفت انگیز و در عین حال در دسترس، معنا های زیادی را با خود حمل می کند.

سنگ‌ها از پیدایش جهان هستی ناظر بر هبوط انسان بر زمین بوده اند. خوشی‌ها و مصیبت‌های زندگی  را در کنار آدمی تجربه کرده‌اند و همواره ، همراه و همدلی بوده اند که حکایت و فرجام ما بر آنها نقش بسته است. 

نمایشگاه سنگ‌ها سخن می‌گویند به مواجهه مهدی اخویان با این عنصر در نگاهی فراواقع گرایانه می پردازد، ایجاد دگرگونی در ماهیت سنگ،  از طریق آشکارسازی امرِ شگفت‌انگیز و خلق تصادفی عینی  نهفته در نظم ظاهری طبیعت از مهمترین ویژگی های آثار مهدی اخویان می باشد.

او در نگاهی ملهم از اشعارعمر خیام با نقش پردازی دقیق صحنه های خیال انگیز و رویاگونه به بیان زندگی و گذر به سوی مرگ صحنه‌هایی را خلق می‌ کند که در جایی بین زمان و بی زمان بودن قدم بر می‌دارند.

شایان شعبان

bktop