icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سَرنِمون

داور یوسفی

- نمایشگاه فردی

8 دى تا 20 دى 1402

سَرنِمون

نمایش آثار داور یوسفی با عنوان «سَرنِمون» از 8 دی تا 20 دی در گالری شیرین برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه

Davar Yousefi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

داور یوسفی

195 × 195سانتی‌متر

Davar Yousefi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

داور یوسفی

180 × 200سانتی‌متر

Davar Yousefi, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

داور یوسفی

195 × 195سانتی‌متر

Davar Yousefi, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

داور یوسفی

195 × 195سانتی‌متر

Davar Yousefi, Untitled, 2020, 0
1399 | بدون عنوان

داور یوسفی

160 × 180سانتی‌متر

bktop