icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ورانداز
نمایشگاه گروهی

1 دى تا 22 دى 1402

ورانداز

ایده این نمایش از آن نگاه سرد و بی‌اعتماد بیننده نسبت به داوری یک نمایشگاه - اثر آمده اسـت. چیزی غیرقابل درک در آن نگاه خیره و قضاوت‌گر بیننده وجود دارد که کلیت یک نمایش، مخاطـب، چیدمان، کیوریتور و منتقـد را مانند مهره‌های تسبیح به هـم متصل می‌کند. یافتن یک شیوه بیانی برای بررسی و نقد یک نمایش توسط بیننده که از طرفی ابهام و کژنگری را در حین بازدید منتقل نکند و از طرف دیگر مسیر تازه‌ها را برای بررسی ایده و کانسپت و چیدمان یک نمایش ایجاد و نیز ارتباطی روان و باز با محیط.

برقرار کند، مستلزم تعادلی است که ما خود را همواره برای آن آموزش می‌دهیم این نمایشگاه زبان مبهم شبکه‌هایی از چیزها را بـا ویژگی‌های فیزیکی و معنایی متفاوت به حالتی انعطاف‌پذیر گردآوری می‌کند.

قفسه‌های انبارهای صنعـتی، مجسـمه‌ها، کتاب‌کارها و همچنین رول کاغـذی متشکل از طراحی‌های مختلف، همگی در این نمایش ادغام می‌شـوند. این مجسمه‌ها، نقاشی‌ها، کلاژها و دفترها دانه‌به‌دانه، در کنار هم رشته شده‌اند.
 

نمایشگاه‌گردان: شیرین قراویسکی

هنرمندان

در این نمایشگاه

Hosein Tadi, Deep Breath, 2023, 0
1402 | نفس عمیق

حسین طادی

120 × 5000سانتی‌متر

Dorsa Asadi, The Reverse Fire, 2021, 0
1400 | آتش معکوس

درسا اسدی

35 × 25 × 25سانتی‌متر

Mohsen Fouladpour, Untitled, 2023, 0
1402 | بدون عنوان

محسن فولادپور

38 × 35 × 49سانتی‌متر

Mina Mirzaee, Green Algae, 2023, 0
1402 | جلبک سبز

مینا میرزایی

33 × 30سانتی‌متر

Nafiseh Moeini, Untitled, 2022, 0
1401 | بدون عنوان

نفیسه معینی

27 × 37 × 29سانتی‌متر

نمای چیدمان

bktop